Kuća u Vrčinu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKragujevački put 2 OpštinaBeograd-Grocka
Cena EUR*108.024 € Jemstvo15.432 €
Pravni osnov

Na osnovu Zaključka o prvoj javnoj prodaji br. I.I. 1258/17 koje je doneto na osnovu rešenja o izvršenju II osnovnog suda u Beogradu 1 I I 1998/17 od dana 03.08.2017. godine .

Datum javne prodaje28.12.2017. Poverilac / ProdavacAddiko Bank a.d. Beograd
Kontakt telefon

060/818-32-40, 011/222-66-27; ljiljana.svabic@addiko.com

olimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Stambeno poslovni objekat broj 2, PR+2SP, površine u gabaritu 240m2, i voćnjak površine 1ar 99m2, na kat.parcela 4051/9 na adresi Kragujevački put br. 2, upisano u List nepokretnosti br. 3446, KO Vrčin.

Utvrđena tržišna vrednost predmetne nepokretnosti iznosi 18.364.074,50 dinara, s tim da na prvom javnom nadmetanju početna cena iznosi 12.854.853,00 dinara što predstavlja 70% od procenjene tržišne vrednosti.

Prodaja će se održati 28.12.2017. godine u 12:00 časova u Sali za aukcije javnog izvršitelja Dragana Stojkova na adresi Luke Vojvodića 14 na I spratu, u Beogradu.

Na javnom nadmetanju mogu kao ponudioci da učestvuju samo lica koja su položila jemstvo do objavljivanja javnog nadmetanaj i to u visini od 1.836.407,45 dinara, što predstavlja 10% od utvrđene tržišne vrednosti nepokretnosti i dokaz o uplati na dan nadmetanja predaju javnom izvršitelju.

Jemstvo se uplaćuje u gotovom novcu uplatom na namenski račun javnog izvršitelja, Dragan Stojkov pr, Beograd, Luke Vojvodića 14, otvoren kod Komercijalne banke ad Beograd pod brojem: 205-177742-71 sa napomenom“jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu „I.I 1258/17“.

Zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti dozvoliće se da razgledaju predmetnu nepokretnost i to dana 25.12.2017.godine u 15 časova, uz prethodnu najavu na telefon 011 256 3234 ili na mobilni telefon broj 060 3607 633 ( g-din Dušan Kršinić).