Zemljište u Radaljevu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Radaljevo OpštinaIvanjica
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov /
Datum javne prodaje27.12.2017. Poverilac / ProdavacVojvođanska Banka
Kontakt telefon

021/489-52-68

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Prodaje se nepokretnost, putem javnog nadmetanja, vlasništvo Dragana Spasojevića, upisana u List nepokretnosti broj 585 KO Radaljevo i to:

- njiva 5 klase, površine 19 a 80m2 parcela 1048/2 po početnoj ceni od RSD 51.262,20 ;
- njiva 6 klase površine 29a 40m2 parcela 1049/3 po početnoj ceni od RSD 108.644,76 ;
- voćnjak 4 klase površine 30a 20m2 parcela 1051/2 po početnoj ceni od RSD 55.882,82;
- voćnjak 4 klase površine 45a 21m2 parcela 1051/4 po početnoj ceni od RSD 117.048,69;
- voćnjak 4 klase površine 6a 40m2 parcela 1055/6 po početnoj ceni od RSD 18.919,68;
- livada 6 klase površine 40a 83m2 parcela 1062/3 po početnoj ceni od RSD 120.799,64;
- njiva 6 klase, površine 22a 83m2 parcela 1150/1 po početnoj ceni od RSD 59.106,87;
- njiva 6 klase, površine 67a 90m2 parcela 1151/1 po početnoj ceni od RSD 150.534,30 i
- šuma 5 klase, površine 86a 44m2 parcela 1660/9 po početnoj ceni od RSD 127.741,03.

Način prodaje: Prvo usmeno javno nadmetanje.

Datum i mesto prodaje: Usmeno javno nadmetanje će se održati 21/12/2017 godine, sa početkom u 10.30 časova, u kancelariji Injac Miroslava u Čačku, ul.Miloša Obilića br.24/1.
Zainteresovani kupci mogu razgledati nepokrtnosti dana 18/12/2017 i 20/12/2017 u period od 12 do 16 časova.

Lica zainteresovana za učešće u javnom nadmetanju su obavezni da pre početka ročišta predaju izvršitelju dokaz o uplati jemstva koje iznosi 10% od tržišne vrednosti svake pojedinačne parcele za koju su zaintersovani i to:

- njiva 5 klase, površine 19 a 80m2 parcela 1048/2 u iznosu od RSD 8.543,70;
- njiva 6 klase površine 29a 40m2 parcela 1049/3 u iznosu od RSD 18.107,46;
- voćnjak 4 klase površine 30a 20m2 parcela 1051/2 u iznosu od RSD 9.313,80;
- voćnjak 4 klase površine 45a 21m2 parcela 1051/4 u iznosu od RSD 19.508,16;
- voćnjak 4 klase površine 6a 40m2 parcela 1055/6 u iznosu od RSD 3.153,28;
- livada 6 klase površine 40a 83m2 parcela 1062/3 u iznosu od RSD 20.133,27;
- njiva 6 klase, površine 22a 83m2 parcela 1150/1 u iznosu od RSD 9.851,15;
- njiva 6 klase, površine 67a 90m2 parcela 1151/1 u iznosu od RSD 25.089,05 i
- šuma 5 klase, površine 86a 44m2 parcela 1660/9 u iznosu od RSD 21.290,17.

Jemstvo se uplaćuje na namenski račun javnog izvršitelja Injac Miroslava br. 155-27385-14, sa pozivom na broj I.IV 173/2016 sa napomenom da se radi o jemstvu sa navođenjem na koju se parcel odnosi.