Poslovni prostor u Nišu


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje1
AdresaCara Dušana 219 OpštinaNiš
Cena EUR*21.573 € Jemstvo3.596 €
Pravni osnov

Postupak prodaje određen odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Datum javne prodaje05.01.2018. Poverilac / ProdavacAIK BANKA AD Beograd
Kontakt telefon

018/507-496 i 018/507-480

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Oglašava se prva prodaja nepokretnosti izvršnog dužnika i to:

Poslovnog prostora – šest prostorija za koje nije utvrđena delatnost broj – lokal L3, površine 72 m2, koji se nalazi na drugom spratu Zanatsko trtrgovinskog centra “Dušanov bazar” piramida – broj zgrade 2 u Nišu, u ulici Cara Dušana br posebnog dela 219, na katastarskoj parceli 4106 KO Niš Bubanj, upisano u List nepokretnosti broj 5390 KO Niš – Bubanj procenjen na iznos od 4.293.000 dinara.

Prodaja nepokretnosti obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja.

Na prvom usmenom javnom nadmetanju početna cena iznosi 60% od procenjene vrednosti i to:

Poslovnog prostora – šest prostorija za koje nije utvrđena delatnost broj – lokal L3, površine 72 m2, koji se nalazi na drugom spratu Zanatsko trtrgovinskog centra “Dušanov bazar” piramida – broj zgrade 2 u Nišu, u ulici Cara Dušana br posebnog dela 219, na katastarskoj parceli 4106 KO Niš Bubanj, upisano u List nepokretnosti broj 5390 KO Niš – Bubanj, početna cena iznosi 2.575.800 dinara.

Troškovi izvršenja padaju na teret izvršnog dužnika.

Prodaja nepokretnosti obaviće se usmenim javnim nadmetanjem, a prvo usmeno javno nadmetanje će se održati 05/01/18 godine u 13 časova, u kancelariji Javnog izvršitelja Žarka Dimitrijevića, Mačvanska 1 / 2 Niš.

Razgledanje nepokretnosti može se izvršiti na navedenim katastarskim parcelama od 08-16 časova, svakog radnog dana.

Ponuđač sa najvećom ponudom dužan je da plati cenu za nepokretnosti u roku od 15 dana nakon objavljivanja rezultata javnog nadmetanja, a ako ponuđač ne plati u ostvaljenom roku, drugi Ponuđač ne plati u ostavljenom roku, drugi ponuđač će biti proglašen kupcem i platiti onu cenu koju je on ponudio, a isto pravilo se primenjuje i na ostale ponuđače.

Zainteresovani kupci su obavezni da pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva iznos od 1 / 10 utvrđene vrednosti nepokretnosti na namenski račun Javnog izvršitelja broj 160- 406052-46 sa svrhom uplate „jemstvo za II 1907/2017“.

Lica koja prethodno nisu uplatila jemstvo ne mogu učestvovati na javnom nadmetanju.

Za sve informacije obavezno konsultovati prateći dokument ovog oglasa:
Zaključak o prodaji Javnog izvršitelja Žarka Dimitrijevića br II 1907/2017 od 04.12.2017 godine.

Zainteresovana lica za dodatne informacije mogu kontaktirati i postupajućeg izvršitelja preko kontakt podataka u nastavku:
- 018/244 636, 064/210 29 16;
- DIMITRIJEVIC.ZARKO@GMAIL.COM

Nema komentara