Poslovno stambeni objekti u Zrenjaninu


VrstaStambeno-poslovni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Zrenjanin OpštinaZrenjanin
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov /
Datum javne prodaje05.02.2018. Poverilac / ProdavacIzvršni poverioci
Kontakt telefon

011/440-96-01

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Izvršni poverilac B2 HOLDING KAPITAL DOO BEOGRAD, Omladinskih brigada br. 88B, u izvršnom predmetu posl.br.I.I-166/2017, koji se vodi pred javnim izvršiteljem Draganom Nikolićem, protiv izvršnih dužnika Jovana Popovića iz Zrenjanina, ul. Zorana Nićetina 63 i Dubravke Popović iz Zrenjanina, ul. Đure Jakšića 15, na osnovu Zaključka Posl. broj I.I 166/2017 od 05.01.2018.godine, oglašava prvu javnu prodaju putem usmenog i javnog nadmetanja sledećih nepokretnosti:

• Poslovni stambeni objekat u izgradnji na KP 7553 KO Zrenjanin 1, koji nije upisan u LN 2242 KO Zrenjanin 1.Objekat se sastoji od lokala površine 182,40m2 procenjene vrednosti 5.382.000,00 dinara, stambenog prostora na prvom spratu površine 218,96m2, stambenog prostora na drugom spratu površine 218,96m2 procenjene vrednosti 14.359.200,00 dinara.
• Poslovni objekat na KP 7533 koji nije upisan u LN 2242 KO Zrenjanin 1 u nastavku stambeno poslovnog objekta – proizvodni prostor površine 182m2 procenjenje vrednosti 2.871.840,00 dinara, sve na adresi Đure Jakšića 15, Zrenjanin.

U LN 2240 KO Zrenjanin upisana su 3 objekta koja su porušena i na njihovom mestu je izgrađena stambeno poslovna zgrada sa poslovnim delom.Postoji upisana hipoteka na objektima u izgradnji a prema građevinskoj dozvoli od dana 18.04.1998. godine, a koja se odnosi na sve novoizgrađene objekte na parceli broj 7553 KO Zrenjanin 1.Objekti nemaju odobrenje za upotrebu i ne zna se koliko je investitor odstupio od projekta građevinske dozvole.

Objekti će se prodavati kao jedna celina te se određuje ukupna procenjena vrednost u iznosu od 22.613.040,00 dinara.

Nepokretnosti su vanknjižna svojina za koja postoji Rešenje Sekretarijata za poslove urbanizma, stambene i komunalne poslove i zaštitu životne sredine Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, komunalne poslove i zaštitu životne sredine broj III-05-01-351-294/97 od dana 19.03.1998. godine sa klauzulom pravosnažnosti od dana 18.04.1998. godine.

Nepokretnost je prazna od lica i stvari.

Zakazuje se PRVO usmeno i javno nadmetanje za dan 05.02.2018. godine sa početkom u 10:00 časova koje će se održati u kancelariji javnog izvršitelja imenovanog za područje Višeg suda u Zrenjaninu i Privrednog suda u Zrenjaninu Dragana Nikolića, Vojvode Petra Bojovića 21 sp.3 st.57, Zrenjanin.

Zakazuje se ročište radi popisa nepokretnosti za dan 31.01.2018. godine sa početkom u 12:00 časova koje će se održati na mestu nalaženja nepokretnosti i pozivaju se izvršni poverilac, izvršni dužnik, susedi nepokretnosti i lica koja se nalaze u nepokretnosti da ako žele da prisustvuju popisu, obzirom da zapisnik o popisu koji se objavljuje na oglasnoj tabli Komore javnih izvršitelja ima pravno dejstvo kao upis zabeležbe rešenja o izvršenju.

Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica koja do dana održavanja prodaje na račun javnog izvršitelja broj 330-15007967-96 koji se vodi kod CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NOVI SAD polože jemstvo u iznosu od 10% od procenjene vrednosti.

Polaganja jemstva oslobođeni su izvršni poverilac i založni izvršni poverilac, ako njihova potraživanja dostižu iznos jemstva i ako bi se, s obzirom na njihov red prvenstva i procenjenu vrednost nepokretnosti, taj iznos mogao namiriti iz prodajne cene.

Na zakazanom javnom nadmetanju nepokretnost se ne može prodati ispod početne cene u iznosu od 70% od utvrđene vrednosti nepokretnosti.

Najpovoljniji ponudilac je dužan da u roku od 15 dana ponuđenu cenu isplati na namenski račun javnog izvršitelja broj 330-15007967-96 koji se vodi kod CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NOVI SAD i da na uplatnici naznači gore navedeni broj predmeta.

Ponudiocima čija ponuda nije punovažna ili koja nije prihvaćena jemstvo se vraća odmah posle zaključenja javnog nadmetanja.Drugom i trećem ponudiocu vraća se jemstvo kada najpovoljniji ponudilac plati ponuđenu cenu u roku, a trećem po redu ponudiocu i kad drugi po redu ponudilac plati ponuđenu cenu u roku.Iz jemstva ponudioca koji nije platio ponuđenu cenu namiruju se troškovi javnog nadmetanja i razlike između cene koju je ponudio i plaćene cene.Ako prva tri ponudioca ne plate ponuđenu cenu u roku, iz njihovog jemstva namiruju se troškovi drugog javnog nadmetanja i razlika u ceni postignutoj na prvom i drugom javnom nadmetanju.Isto važi ako je imalac prava preče kupovine izjavio da kupuje nepokretnost pod istim uslovima kao najpovoljniji ponudilac.

Zaključak o prodaji objaviće se na oglasnoj tabli Komore izvršitelja u Beogradu, Njegoševa 73.

Zainteresovana lica mogu videti nepokretnost koja je predmet prodaje svakog petka u 12:00 časova što je izvršni dužnik dužan omogućiti, u protivnom razgledanje će se sprovesti prinudnim putem.

Nema komentara