Vranovina - pomoćni objekti sa zemljištem


VrstaOstalo Broj prodaje2
AdresaKO Vranovina OpštinaNovi Pazar
Cena EUR*10.830 € Jemstvo3.610 €
Pravni osnov

Na osnovu yaklju;ka 13 I.br. 873/13 dana 03.01.2018. godine.

Datum javne prodaje25.01.2018. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/334-40-01; 011/334-40-02, office@andjelkoviclegal.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Pomoćna zgrada- štala, površine m2, evidentirane pod rednim brojem 1, broj etaža Pr1, na kat. parc. br. 2459 KO Vranovina;
Pomoćna zgrada - skladište za seno, površine 66m2, evidentirane pod rednim brojem 2, na kat. parc. br. 2459 KO Vranovina;
Pomoćna zgrada - Mlin, površine 21m2, evidentirane pod rednim brojem 3 na kat. parc. br. 2459 KO Vranovina;
Kat. parc. br. 2459 ukupne površine 2260m2, upisana u LN br. 248 KO Vranovina, u iznosu od 36.100,00 Eur-a.

Javno nadmetanje će se održati dana 25.01.2018. godine sa početkom u 11,00 časova u kancelariji broj 14.

Na javnom nadmetanju početna cena je 30% od procenjene vrednosti.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.