Stambeni objekti sa zemljištem u Obrenovcu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaKO Zvečka, KO Ljubinić OpštinaBeograd-Obrenovac
Cena EUR*Pogodba Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaljučka posl.br. I.I 13/17 dana 11.01.2018. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacRatko Vidović - izvršitelj
Kontakt telefon

011/227-33-83

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

2/4 idealnog dela porodične stambene zgrade, broj dela parcele 1, objekat izgrađen bez odobrenja za izgradnju, merodavne površine 97m2 u ulici Braće Joksića br. 38, postojeća na kp.br. 2253, upisan u LN br. 858 KO Zvečka, procenjene vrednosti 695.490,00 dinara;
2/4 idealnog dela porodične stambene zgrade, broj dela parcele 2, objekat izgrađen bez odobrenja za izgradnju, merodavne površine 61m2 u ulici Braće Joksića br. 38, postojeća na kp.br. 2253, upisan u LN br. 858 KO Zvečka, procenjene vrednosti 328.027,50 dinara;
2/4 idealnog dela pomoćne zgrade, broj dela parcele 3, objekat izgrađen bez odobrenja za izgradnju merodavne površine 40m2, u ulici Braće Joksića br. 38, postojeća na kat. parc. br. 2253, upisana u LN br. 858 KO Zvečka, procenjene vrednosti 95.600,00 dinara;
2/4 idealnog dela pomoćne zgrade koja se sastoji od objekata 4 i 5 objekti izgrađeni bez odobrenja za izgradnju ukupne merodavne površine 50m2, u ulici Braće Joksića br. 38, postojeća na kat. parc. br. 2253, upisan u LN br. 858 KO Zvečka, procenjene vrednosti 89.625,00 dinara;
2/4 idealnog udela zemljišta, merodavne površine 952m2, u ulici Braće Joksića br. 38, postojeća na kat. parc. br. 2253, upisan u LN br. 858 KO Zvečka, procenjene vrednosti 772.806,50 dinara;
2/4 idealnog udela na njivi 5. klase, poljoprivredno zemljište merodavne površine 14435m2, potes Lipovica, postojeća na kat. parc. br. 266, upisan u LN br. 280 KO Ljubinić, procenjene vrednosti 517.554,50 dinara;
2/4 idealnog dela na šumi 2. klase, šumsko zemljište merodavne površine 4762m2, potes Dubrave, postojeća na kat. parc. br. 443, upisan u LN br. 280 KO Ljubinić, procenjene vrednosti 203.986,50 dinara;
2/4 idealnog udela na njivi 5. klase, poljoprivredno zemljište merodavne površien 10040m2, potes Dubrave, postojeća na kat. parc. br. 456/1, upisan u LN br. 280 KO Ljubinić, procenjene vrednosti 479.912,00 dinara;
2/8 idealnog udela na njivi 3. klase, koja se sastoji od dela parcele 1 i 2, zemljište u građevinskom području merodavne površine 22598m2, potes Staro selo, postojeće na kat. parc. br. 2004, upisan u LN br. 29 KO Ljubinić, procenjene vrednosti 810.090,50 dinara;
2/8 idealnog udela na njivi 3. klase, zemljište u građevinskom području merodavne površine 3914m2, potes Staro selo, postojeće na kat. parc. br. 2005, upisano u LN br. 29 KO Ljubinić, procenjene vrednosti 140.293,00 dinara;

Prodaja će se održati putem neposredne pogodbe.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u kancelariji javnog izvršitelja Ratka Vidovića na adresi Blagoja Marjanovića Moše br. 1, Beograd, najkasnije do 09.02.2018. godine do 11,00 časova.