Jednosoban stan u Novom Sadu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaKO Novi Sad OpštinaNovi Sad - grad
Cena EUR*26.048 € Jemstvo4.341 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka IV-1140/16 dana 08.02.2018. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacHalkbank ad Beograd
Kontakt telefon

011/204-18-72 i 011/204-19-56

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Jednosoban stan, broj posebnog dela 15, mansarda, broj ulaza 51, površine 51m2, broj zgrade 1, na kat. parc. br. 5499/4 upisan u LN br. 9298 KO Novi Sad, procenjene vrednosti 5.166.162,55 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 60% od procenjene vrednosti i iznosi 3.099.697,53 dinara.