Novi Sad - poslovni objekat sa pomoćnim zgradama i zemljištem


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje1
AdresaJovana Popovića 10 OpštinaNovi Sad - grad
Cena EUR*83.587 € Jemstvo13.931 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka broj I.IV-440/2017 dana 09.01.2018. godine.

Datum javne prodaje28.02.2018. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

021/300-08-01; collection2@lawofficealeksic.rs ivana.maras@lawofficealeksic.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Nepokretnosti upisane u LN br. 1342 KO Novi Sad 1:

Zemljište pod zgradom - objektom, 1a49m2, na parc. br. 2254, broj zgr. 1, gradsko građevinsko zemljište u ulici Jovana Popovića broj 10;
Zemljište pod zgradom - objektom, 30m2, na parc. br. 2254, broj zgr. 2, gradsko građevinsko zemljište u ulici Jovana Popovića broj 10;
Zemljište pod zgradom - objektom, 2m2, na parc. br. 2254, broj zgr. 3, gradsko građevinsko zemljište u ulici Jovana Popovića broj 10;
Zemljište pod zgradom - objektom, 27m2, na parc. br. 2254, broj zgr. 4, gradsko građevinsko zemljište u ulici Jovana Popovića broj 10;
Zemljište pod zgradom - objektom, 1a49m2, na parc. br. 2254, gradsko građevinsko zemljište u ulici Jovana Popovića broj 10;
Poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost, broj parcele 2254, br. zgrade 1, objekat preuzet iz zemljišne knjige u ulici Jovana Popovića broj 10, svojina privatna, ideo 1/1;
Pomoćna zgrada, broj parcele 2254, br. zgrade 2, objekat izgrađen pre donošenja propisa o izgradnji objekta u ulici Jovana Popovića, svojina privatna, udeo 1/1;
Pomoćna zgrada, broj parcele 2254, br. zgrade 3, objekat izgrađen pre donošenja propisa o izgradnji objekta u ulici Jovana Popovića, svojina privatna, udeo 1/1;
Pomoćna zgrada, broj parcele 2254, br. zgrade 4, objekat izgrađen pre donošenja propisa o izgradnji objekta u ulici Jovana Popovića, svojina privatna, udeo 1/1;

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 16.578.107,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 60% od procenjene vrednosti i iznosi 9.946.864,20 dinara.

Javno nadmetanje će se održati dana 28.02.2018. godine sa početkom u 13,00 časova u kancelariji javnog izvršitelja imenovanog za područje Višeg suda i Privrednog suda u Novom Sadu, ulica Futoška 1a, kancelarija 405, sprat 4.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.