Poslovni objekat u Zrenjaninu


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje/
AdresaBeogradska 11 OpštinaZrenjanin
Cena EUR*Pogodba Jemstvo/
Pravni osnov

Prodaja u stečaju

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacStečajni upravnik
Kontakt telefon

023/582-020 i 064/449-21-97

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Predmet prodaje je nepokretna i pokretna imovina stečajnog dužnika, na lokaciji u Zrenjaninu, u ulici Beogradska br. 11, na parceli br. 7066 upisanoj u Listu nepokretnosti. br. 18820, K.O. Zrenjanin I.

1. građevinski objekti u Zrenjaninu, upisani u Listu nepokretnosti br. 18820 KO Zrenjanin I, sazidani na parc. br. 7066, površine 28592m2, na kojoj stečajni dužnik ima pravo korišćenja, sa obimom udela 1/2, i to:
- upravna zgrada upisana u Listu nepokretnosti br. 18820, kao broj zgrade 1, broj posebnog dela 1, ukupne površine 2054,24m2, obim udela 1/1
- objekat sa restoranom (povezan sa upravnom zgradom), upisan u Listu nepokretnosti br. 18820, kao broj zgrade 1, broj posebnog dela 4, ukupne površine 2049m2, suvlasništvo na 1/2 dela,
(pored upravne zgrade, na istoj parceli, nalazi se parking sa pristupnim putem, površine 1.080m2 sa 45 parking mesta, koji nije upisan u List nepokretnosti br. 18820)
1. oprema – vlasništvo stečajnog dužnika,
2. oprema – suvlasništvo na 1/2 dela,

Procenjena vrednost imovine koja je predmet prodaje iznosi: 222.626.721,00 dinara.

Procenjena vrednost imovine nije minimalno prihvatljiva vrednost, niti je na ma koji drugi način obavezujuća, ili opredeljujuća za ponuđača prilikom određivanja visine ponude.

U skladu sa Nacionalnim standardom broj 5, stečajni upravnik je dužan da ako najviša dostavljena ponuda iznosi manje od 50% procenjene vrednosti, pre prihvatanja takve ponude zatraži saglasnost odbora poverilaca.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica.

Imovina se može razgledati svakim radnim danom od dana objavljivanja Oglasa do konačne prodaje, u periodu od 10-14 časova ili po dogovoru, uz obaveznu prethodnu najavu na telefon 023/ 58-20-20. Imovina se prodaje u viđenom stanju bez garancija stečajnog upravnika u pogledu eventualnih nedostataka.

Prodaja se vrši metodom neposredne pogodbe, tako što sva zainteresovana lica mogu stečajnom dužniku dostaviti ponudu u pisanom obliku na adresu AD ''NAFTAGAS MONTAŽA'' Zrenjanin u stečaju, ul. Beogradska 11, sa naznakom „PONUDA ZA KUPOVINU CELOKUPNE IMOVINE“.

Prilikom predaje ponuda, potencijalni kupci su u obavezi da otkupe i preuzmu prodajnu dokumentaciju u iznosu od 20.000,00 dinara, uvećano za PDV.

Nema komentara