NazivKruševac-poslovni -skladištni komplex Jukomerc
VrstaPoslovni objekat Broj prodaje3
AdresaJasički put bb OpštinaKruševac
Cena EUR*804.000 € Jemstvo321.000 €
Pravni osnov

U skladu sa članovima 131,132 i 133.Zakona o stečaju

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacRaiffeisen banka
Kontakt telefon

011/220-82-77, 011/220-82-72, 063/105-65-98

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu doboš

Dodatni opis

Na osnovu Rešenja o bankrotstvu od 17.11.2010.godine,Privredni sud u Kraljevu,broj predmeta 1.St.660/2010 od 17.08.2010. godine,a u skladu sa članovima 131,132 i 133.Zakona o stečaju(Službeni glasnik Republike Srbije"broj 104/09) i Nacionalnim standardom broj 5 o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog("Službeni glasnik Republike Srbije")broj 13/2010),stečajni upravnik stečajnog dužnika

 

Društvo za proizvodnju i promet na veliko i malo

"JUKOMERC"DOO-u stečaju
Kruševac,ul.Jasički put b.b

OGLAŠAVA
PRODAJU IMOVINE JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA DO 22.06.2012.god.do 15 časova

 

Predmet prodaje je nepokretna i pokretna imovina koju kao celina čini:

Kompleks na Jasičkom putu b.b.u Kruševcu:

1. Upravna zgrada-neto površina 2200,89 m2,u LN broj 295 KO Lazarica označen kao objekat broj 1-upravna zgrada,a sastoji se iz upravnog dela od 498,17 m2 i magacinskog dela od 1.702,72 m2.
Pomoćna zgrada-magacin(prodaja,hladnjača i magacin teške robe):neto površina 932,46,u LN broj 295 KO Lazarica označen kao objekat broj 2-pomoćna zgrada-magacin.Objekat se sastoji od prodajnog dela površine 231,72,hladnjače površine 228,38 m2 i magacina teške robe površine 472,36 m2.
Pomoćna zgrada-magacin hemije:neto površina 382,53 m2 u LN broj 295 KO Lazarica označen kao objekat broj 3-pomoćna zgrada-magacin.

2. Kuhinja sa trpezarijom i sanitarnim čvorom:neto površina 60,26 m2,u LN broj 295 KO Lazarica označen kao objekat broj 4-pomoćna zgrada -menza.

3. Pomoćna zgrada-montažni magacin:neto površina 315,00 m2 u LN broj 295 KO Lazarica označen kao objekat broj 5-pomoćna zgrada -magacin.

4. Nadstrešnica (pokriven magacin između pomoćnog magacina i upravne zgrade) ,neto površina 409,50 m2 ,u LN broj 295 KO

5. Lazarica označen kao objekat broj 6-pomoćna zgrada-nadstrešnica.

6. Nadstrešnica na k.p. 723/5 uz magacin hemije:neto površina 319,20 m2,u LN broj 295 KO Lazarica-nije uknjižena.

7. KP 723/1,KO Lazarica:građevinsko zemljište izvan građevinskog područja,površina 0,00ha,79,00a,6,00 m2.

8. KP 723/5 KO Lazarica:poljoprivredno zemljište,površina 0,00ha,41,00a,75,00 m2.

9. KP 726/19 KO Lazarica:ostalo zemljište,površina 0,00ha,0,00a,70,00 m2

10. Oprema,inventar,zalihe po popisnim listama sa ukupno 583 stavke

 

(minimalna 50%-EUR 804.000,00),depozit RSD 37.307.845,54

Početna cena UKUPNO RSD 186.539.227,68