Smederevo - ugostiteljski objekat sa zemljištem


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje2
AdresaGoranska 161 OpštinaSmederevo
Cena EUR*122.541 € Jemstvo41.179 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka broj: 1I.br. 661/13 dana 04.01.2017. godine

Datum javne prodaje25.01.2017. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/206-58-03, 011/302-75-59, 011/206-58-36, 064/885-32-75, 064/885-39-19, 069/885-35-61; prodaja@eurobank.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu doboš

Dodatni opis

Zgrada ugostiteljstva, broj zgrade 1, adresa Goranska, na kat. parc. 4589, zemljište pod zgradom - objektom, površine 440m2, broj zgrade 1, kat. parc. br. 4589 i zemljište uz zgradu - objekat, površine 547m2, na kat. parc. br. 4589, sve upisano u LN br. 1489 KO Smederevo.

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 50.650.460,08 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 30% od procenjene vrednosti i iznosi 15.195.138,00 dinara.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje će se održati dana 25.01.2017. godine sa početkom u 13,00 časova, u kancelariji javnog izvršitelja Aleksandra Trebovca, na adresi Smederevo, Srpskog Sovjeta br. 8/1/6.