Građevinsko zemljište u Novom Sadu- Unicredit Bank


VrstaZemljište Broj prodaje1
AdresaKO Novi Sad OpštinaNovi Sad - grad
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br.: 1.I.265/2016 dana 22.08.2016. godine

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacUnicredit Bank
Kontakt telefon

011/320-45-13

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu doboš

Dodatni opis

Katastarske parcele - zemljiste povrsine 109.570m2 u blizini Novog Sada I to kod Kacke petlje, vrsta zemljista: ostalo gradjevinsko zemljiste sa potencijalom izgradnje P+2 (P+3) u skladu sa urbanistickim uslovima.

Parcele se prodaju u paketima shodno podacima iz Zaključka u prilogu

Detaljan pregled parcela sa procenjenim vrednostima možete pogledati na linku: "Detaljan pregled katastarski parcela".

Početna cena na javnom nadmetanju iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje će se održati dana 17.10.2016. godine sa početkom u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Novom Sadu, ulica Sutjeska br. 3, soba broj 11 - prizemlje.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti na račun depozita ovog suda broj 840-306802-58 sa pozivom na broj 97 92-223-106399480.

Svako zainteresovano lice za učešće na javno nadmetanje može razgledati nekretninu koja je predmet prodaje svake srede od 17 - 19 časova.