Farma za tovljenje junadi sa upravnom zgradom i pomoćnim objektima u Rvatima


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Raška OpštinaRaška
Cena EUR*624.240 € Jemstvo104.040 €
Pravni osnov

Osnovni sud Raškoj, izvršni predmet I br 262/14

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacAIK BANKA AD Beograd
Kontakt telefon

011/320-60-61, 011/202-88-88, 011/202-88-17 i 011/320-87-80

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu doboš

Dodatni opis

Predmet prodaje su građevinski objekti (Farma za tovljenje junadi) izgrađeni na Kp br 1852/1 Donji Lug - KO Rvati, upisani u Listu nepokretnosti broj 646 KO Rvati, sve u svojini privrednog društva INTERKOM RAS DOO RAŠKA i to:

1. Zgrada br. 1, farma za tovljenje junadi, površine 5a 83m2
2. Zgrada br. 2, farma za tovljenje junadi, površine 10a 93m2
3. Zgrada br. 3, farma za tovljenje junadi, površine 10a 93m2
4. Zgrada br. 4, farma za tovljenje junadi, površine 10a 93m2
5. Zgrada br. 5, farma za tovljenje junadi, površine 11a 84m2
6. Zgrada br. 6, upravna zgrada, površine 1a 15m2
7. Zgrada br. 7, vaga, površine 25m2
8. Zgrada br. 8, rashladna komora, površine 38m2
9. Zgrada br. 9, objekti drugih delatnosti, površine 13m2

Procenjena tržišna vrednost u postupku izvršenja : iznosi 1.040.400,00 EUR (Početna cena na prvom ročištu za javno nadmetanje iznosi 60% od procenjene vrednosti)

Napomena:

Zainteresovana lica za sve dodatne informacije mogu da se obrate na e-mail dubravka.petrović@aikbanka.rs ili branko.cubrilo@aikbanka.rs kao i da na iste e-mailove dostave svoje neformalne ponude koje će AIK Banka uzeti u razmatranje samo u slučaju da javna prodaja bude bezuspešna tj. u slučaju da dođe do prodaje neposrednom pogodbom.

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti visinu ponuđene cene.

Nema komentara