Šuvajić - porodična stambena zgrada sa pomoćnom zgradom i zemljištem


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaMaršala Tita 37 OpštinaGolubac
Cena EUR*17.014 € Jemstvo5.717 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.br. 582/12 dana 27.12.2016. godine

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

011/334-40-01; 011/334-40-02, office@andjelkoviclegal.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu doboš

Dodatni opis

Nepokretnosti upisane u LN br. 117 KO Šuvajić i to:

Kp.br. 2377 - br. zgrade 1, Maršala Tita, zemljište pod zgradom - objektom od 0,80 ari i Maršala Tita, voćnjak 3. klase od 17,50 ari, ukupne površine 18,30 ari, sa početnom cenom od 617.400,00 dinara, što predstavlja 30% od procenjene vrednosti nepokretnosti koja iznosi 2.058.000,00 dinara.

Kp.br. 2463 - br. zfrade 1, Maršala Tita 37, zemljište pod zgradom - objektom od 0,90 ari, br. zgrade 2, Maršala Tita, zemljište pod zgradom - objektom od 0,69 ari, br. zgrade 3, Maršala Tita, zemljište pod zgradom - objektom od 1,08 ari, Maršala Tita, zemljište uz zgradu - objekat od 5,00 ari i Maršala Tita, voćnjak 2. klase od 8,97 ari, ukupne površine 16,64 ari, sa početnom cenom od 1.492.344,00 dinara, što predstavlja 30% od procenjene vrednosti nepokretnosti koja iznosi 4.974.480,00 dinara.

Prodaja će se održati dana 16.01.2017. godine u 10,30 časova, u zgradi Osnovnog suda u Velikom Gradištu, sudnica broj 4.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti, što ukupno iznosi 703.248,00 dinara.

Sud će na pismeni zahtev zainteresovanog lica za kupovinu nepokretnosti dozvoliti da svakog radnog dana u periodu od 10,00 do 12,00 časova razgleda nepokretnost.