Klima uređaji, sigurnosne kase, kompjuteri, laptop i projektor


VrstaBela tehnika
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.ii.br. 37/16 dana 12.12.2016. godine

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Broj prodaje2
OpštinaBeograd Poverilac / Prodavac Dragana Stojkov - izvršitelj
Kontakt telefon

011/256-32-35, 011/256-32-34

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1. Klima uređaj „Housel“, procenjene vrednosti 10.000,00 dinara;
2. Klima uređaj „Kalvert“, procenjene vrednosti 10.000,00 dinara;
3. Projektor „BENQ“, procenjene vrednosti 10.000,00 dinara;
4. Kancelarijske stolice plave boje metal - platno, 9 komada, , procenjene vrednosti 500 dinara/komad;
5. Kancelarijske stolice crvene boje metal - platno, 12 komada, procenjene vrednosti 500 dinara/komad;
6. Sigurnosna kasa - dvodelna, procenjene vrednosti 25.000,00 dinara;
7. Sigurnosna kasa - jednodelna, procenjene vrednosti 25.000,00 dinara;
8. Fotokopir aparat „Canon“ IR 2018, procenjene vrednosti 15.000,00 dinara;
9. Sigurnosna kasa - jednodelna, procenjene vrednosti 25.000,00 dinara;
10. Klima uređaj „Housel“ , procenjene vrednosti 10.000,00 dinara;
11. Sigurnosna kasa - jednodelna, procenjene vrednosti 25.000,00 dinara;
12. Laptop „HP“, procenjene vrednosti 20.000,00 dinara;
13. Kopir „HP“ KOLOR LASER CP2025, procenjene vrednosti 15.000,00 dinara;
14. Klima uređaj „Housel“ , procenjene vrednosti 10.000,00 dinara;
15. Fotokopir „HP“ M1217, procenjene vrednosti 15.000,00 dinara;
16. LAPTOP „HP“ CRNO-CRVENI 1 20.000,00 6.000,00 2.000,00
17. Klima uređaj „Midea“, procenjene vrednosti 10.000,00 dinara;
18. Kompjuter sa monitorom „Samsung“, tastatura i miš, procenjene vrednosti 12.000,00 dinara;
19. Kompjuter sa monitorom „LG“, tastatura i miš, procenjene vrednosti 12.000,00 dinara;
20. Kompjuter sa monitorom „Samsung“, tastatura i miš, procenjene vrednosti 12.000,00 dinara;
21. Kompjuter sa monitorom„BENQ“, tastatura i miš, procenjene vrednosti 12.000,00 dinara;
22. Kompjuter sa monitorom„Belnea“, tastatura i miš, procenjene vrednosti 12.000,00 dinara;

Na drugom nadmetanju početna cena ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Prodaja pokretnih stvari obaviće se usmenim javnim nadmetanjem, a drugo javno nadmetanje će se održati dana 18.01.2017. godine u 12,00 časova na adresi sedišta kancelarije javnog izvršitelja, ul. Luke Vojvodića 14, Beograd.

Popisane stvari mogu se videti dana 09.01.2017. godine u 11 časova na adresi sedišta izvršnog dužnika ul. CERSKA 76-A Beograd, uz prethodnu najavu telefonom 011 256-32-34 i 011 256-32-35, kontakt osoba Dušan Kršinić.

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun javnog izvršitelja 205-177742-71 sa pozivom na broj predmeta I.ii.br. 37/16, kod Komercijalna Banka AD Beograd, sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.ii.br. 37/16“.