Industrijska peć, punkt aparati i hidraulična presa


VrstaOstalo
Cena EUR*2.036 € Jemstvo407 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka broj: I.I 103/16 dana 25.01.2017. godine

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Broj prodaje2
OpštinaBeograd-Rakovica Poverilac / Prodavac Dragana Stojkov - izvršitelj
Kontakt telefon

011/256-32-35, 011/256-32-34

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1. Punkt aparat VST 4, procenjene vrednosti 120.000,00 dinara;
2. Punkt aparat bez oznake, procenjene vrednosti 100.000,00 dinara;
3. Presa - hidraulična bez oznake, procenjene vrednosti 95.000,00 dinara;
4. Presa za pečenje gume sa dva klipa, bez oznake, procenjene vrednosti 190.000,00 dinara;

Na drugom usmenom javnom nadmetanju početna cena ne može biti niža od 50% od procenjene vrednosti pojedinačne stvari.

Prodaja pokretnih stvari usmenim javnim nadmetanjem će se održati u sedištu kancelarije javnog izvršitelja, dana 07.03.2017. godine u 12,00 časova na adresi Luke Vojvodića br. 14 , Opština Rakovica, Beograd.

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun javnog izvršitelja 205-177742-71, I.I 103/16, kod Komercijalne banke AD Beograd, sa napomenom kod svrhe uplate, "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.I 103/16“. Zainteresovani kupci su dužni da na javno nadmetanje ponesu dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koja prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na nadmetanju.