Silos ćelije tipa T-800 "Cordoba"


VrstaOstalo
Cena EUR*15.252 € Jemstvo2.542 €
Pravni osnov

Na osnovu Zaključka o javnoj prodaji javnog izvršitelja Jasne Anđelić Posl.br. I.Iv. 50/2014 od 19.01.2017 godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Broj prodaje1
OpštinaNovi Sad - grad Poverilac / ProdavacErste Bank
Kontakt telefon

060/874-78-16

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Dve silo ćelije tipa T-800, marke Cordoba, kapacitet 2x500 tona, godina proizvodnje 2006, koje se nalaze na adresi Kralja Petra I bb, Čurug.

Procenjena tržišna vrednost iznosi 25.420,00 EUR-a, a početna cena na prvoj javnoj prodaji iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Prva javna prodaja održaće se dana 14.02.2017. godine u 12 časova, u kancelariji javnog izvršitelja Jasne Anđelić u Železničkoj ulici broj 42/1, Novi Sad.

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju lica koja su prethodno položila jemstvo u visini od 1/10 utvrđene vrednosti pokretnih stvari iz tačke 2 u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Jemstvo se polaže u gotovom novcu na račun javnog izvršitelja Jasne Anđelić broj 285-2210310000038-81 koji se vodi kod Sber Bank ad Beograd sa napomenom jemstvo za učestvovanje na javnoj prodaji u predmetu I.Iv. 50/14.

Kupac je dužan da cenu po kojoj je stvar prodata položi javnom izvršitelju odmah po objavljivanju rezultata prodaje na račun broj 285 -2210310000038-81, sa pozivom na broj I.Iv. 50/14, a po uplati kupoprodajne cene ima pravo da preuzme stvar. Ukoliko prvi ponuđač ne uplati cenu po pozivu javnog izvršitelja, drugi ponuđač će biti proglašen kupcem i biće pozvan da plati onu cenu koju je on ponudio.

ostavite komentar

Komentari:

  1. Jel su prodati