Nadzemni rezervoari, kompresorska stanica, kolska vaga i cisterna za naftne derivate


VrstaOstalo
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I.Ii-408/16 dana 26.12.2016. godine

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Broj prodaje1
OpštinaKovačica Poverilac / ProdavacSociete Generale Banka
Kontakt telefon

011/225-10-11 i 063/492-163

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1. Nadzemni rezervoari za TNG sa pripadajućom opremom 250m3, popisana markica AA46077, godina proizvodnje 2007;
2. Pumpno kompresorska stanica sa 2 kompresora i 1 pumpom, popisana markica AA46078, model Aurex LTG - spotka Z, godina proizvodnje 2007;
3. Pretekački mostovi za vagon cisterne, AA46079, godine proizvodnje 2007;
4. Pretekački mostovi za autocisterne, popisana markica AA46080, godina proizvodnje 2007;
5. Kolska vaga 60t za autocisterne, popisana markica AA46081, godina proizvodnje 2007;
6. Železnička vaga sa meračem protoka, popisana markica AA46082, godina proizvodnje 2007;
7. Merni most sa meračem protoka, popisana markica AA46083, godina proizvodnje 2007;
8. PP zaštita (sistem za raspršivanje i PP aparati), popisana markica AA46084, godina proizvodnje 2007;
9. Osvetljenje kompleksa, popisana markica AA46085, godina proizvodnje 2007;
10. Dizel agregat, marke Torpedo, popisana markica AA46086, godina proizvodnje 1978;
11. Cisterna za naftne derivate u delovima, 500m2, popisana markica AA46087, nekompletna;

Ukupna procenjena vrednost iznosi 51.118.245,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena je 90% od procenjene vrednosti.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje će se održati dana 16.01.2017. godine sa početkom u 12,30 časova u kancelariji javnog izvršitelja, na adresi Karađorđeva br. 15/5, Pančevo.