Dušeci, kreveti, sofa i natkasna


VrstaOstalo
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.I 221/17 dana 24.07.2017. godine

Datum javne prodaje24.08.2017. Broj prodaje1
OpštinaBeograd Poverilac / Prodavac Dragana Stojkov - izvršitelj
Kontakt telefon

011/256-32-35 i 011/256-32-34

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1. Krevet „MONAKO“ natur 160x200, procenjene vrednosti 33.000,00 dinara;
2. Dušek PLEASURE 140x190, procenjene vrednosti 24.000,00 dinara;
3. Dušek „BODY SUPORT“ 160x 190/200, procenjene vrednosti 28.000,00 dinara;
4. Krevet „NEW YORK“, tamni orah 160x200, procenjene vrednosti 45.000,00 dinara;
5. Dušek „ENERGY MEMORY“ 160x190/200, procenjene vrednosti 41.000,00 dinara;
6. Jastuk MEMORY 2x 1.800,2 komada, 1.800,00 dinara/1kom;
7. Jastuk „ANATOMIC“, 1.250,00 dinara/1kom;
8. Krevet „MILANO“ 160x190/200, procenjene vrednosti 41.000,00 dinara;
9. Dušek „RED DREAM“ 160x180/200, procenjene vrednosti 80.000,00 dinara;
10. Krevet „LONDON“ eko koža 160x200, procenjene vrednosti 43.000,00 dinara;
11. Dušek „DISCOS RELAX „ 160x190/200, procenjene vrednosti 41.000,00 dinara;
12. Dušek MEMO FLEX HZ 90x190/200, procenjene vrednosti 34.000,00 dinara;
13. Krevet „ KAN“ 140x 200, procenjene vrednosti 32.000,00 dinara;
14. Dušek „SUPER MEMORY“ 15+3, 140x190/200, procenjene vrednosti 22.000,00 dinara;
15. Dušek „SUPER MEMORY“ 90x200 16+4, procenjene vrednosti 20.000,00 dinara;
16. Nad dušek „ SILVER SUPORT“ 90x200, procenjene vrednosti 6.000,00 dinara;
17. Dušek „MEDIKA“ 80/90x 190/200, procenjene vrednosti 6.000,00 dinara;
18. Natkasna „ H7“, 2 komada, 7.000,00 dinara/1kom;
19. Natkasna „T-3“ , 2 komada, 7.000,00 dinara/1kom;
20. Hoklice velike 2x1.500,00, 2 komada, 1.500,00/1kom;
21. Sofa „PALACE“ bajc trešnja 90x190/200, procenjene vrednosti 13.000,00 dinara;
22. Krevet „SIENA“ 140x200, procenjene vrednosti 21.000,00 dinara;
23. Dušek „FLOX“ 80/90x 190x200, procenjene vrednosti 10.000,00 dinara;
24. Dušek NEMO FLEX 90x190/200, procenjene vrednosti 31.000,00 dinara;
25. Dušek „ENJOY“ 190/200, procenjene vrednosti 30.000,00 dinara;

Na prvoj nadmetanju početna cena ne može biti niža od 60% od procenjene vrednosti pojedinačne stvari.

Prodaja pokretnih stvari usmenim javnim nadmetanjem će se održati dana 24.08.2017 godine u 12,00 časova na adresi Luke Vovjodića br.14 Beograd.

Popisane stvari mogu se videti na adresi ul. Jug Bogdanova br.26 , Beograd, uz prethodnu najavu telefonom 011 256-32-34 i 011 256-32-35, kontakt osoba Dušan Kršinić .

Zainteresovanim licima za kupovinu pokretnih stvari dozvoliće se da razgledaju predmetnu stvari i to dana 22.08.2017. godine u 13,30 časova, uz prethodnu najavu na telefon 011-256-3234 ili na mobilni telefon broj 060-3607-633, g-din. Dušan Kršinić. Izvršni dužnik se obavezuje da omogući razgledanje nepokretnosti u određenom terminu pod pretnjom novčanog kažnjavanja.

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun javnog izvršitelja 205-177742-71 sa pozivom na broj predmeta I.I 221/17, kod Komercijalna Banka AD Beograd, sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.I 221/17.