Ogledala i slika


VrstaOstalo
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključa I.Iv 110/16 dana 24.11.2017. godine.

Datum javne prodaje12.12.2017. Broj prodaje2
OpštinaBeograd Poverilac / Prodavac Dragana Stojkov - izvršitelj
Kontakt telefon

011/256-32-35, 011/256-32-34

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1. Zidno ogledalo sa ramomom 247*110, procenjene vrednosti 50.000,00 dinara;
2. Slika u ramu , autor Burmett 78*110, procenjene vrednosti 30.000,00 dinara;
3. Ogledalo sa ramom 90*130, 2 komada, , procenjene vrednosti 15.000,00 dinara/kom.;
4. Ogledalo sa ramom 140*110, procenjene vrednosti 15.000,00 dinara;

Na drugom nadmetanju početna cena ne može biti niža od 30% od procenjene vrednosti.

Prodaja pokretnih stvari obaviće se usmenim javnim nadmetanjem, a drugo javno nadmetanje će se održati dana 12.12.2017. godine u 13:00 časova na adresi Luke Vovjodića br 14, Beograd.

Zainteresovani kupci su obavezni da najkasnije jedan radni dan pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od procenjene vrednosti stvari, na namenski račun javnog izvršitelja 205-177742-71 sa pozivom na broj predmeta I.Iv 110/16, kod Komercijalna Banka AD Beograd, sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu I.Iv 110/16.