Zidno ogledalo, slika, kafe aparat i klime


VrstaOstalo
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključa I.Iv 110/16 dana 09.10.2017. godine.

Datum javne prodaje14.11.2017. Broj prodaje1
OpštinaBeograd Poverilac / Prodavac Dragana Stojkov - izvršitelj
Kontakt telefon

011/256-32-35, 011/256-32-34

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1. Drveni orman sa više pregrada veličine 253*80 sa vratima, 6 komada, procenjene vrednosti 3.000,00 dinara/kom.;
2. Kafe aparat La San Marko, sa mlinom za kafu, procenjene vrednosti 10.000,00 dinara;
3. Klima uređaj Kopernikus - 18, procenjene vrednosti 15.000,00 dinara;
4. Klima uređaj Samsung 12, 2 komada, procenejne vrednosti 10.000,00 dinara/kom.;
5. Zidno ogledalo sa ramom 247*110, procenjene vrednosti 50.000,00 dinara;
6. Frižider sa dvoje kliznih vrata, procenjene vrednosti 10.000,00 dinara;
7. Slika u ramu, autor Burmett 78*110, procenjene vrednosti 30.000,00 dinara;
8. Ogledalo sa ramom 90*130, 2 komada, procenjene vrednosti 15.000,00 dinara/kom.;
9. Ogledalo sa ramom 140*110, procenjene vrednosti 15.000,00 dinara;

Na javnom nadmetanju početna cena je 60% od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje će se održati dana 14.11.2017. godine sa početkom u 13,00 časova na adresi Luke Vojvodića br. 14, Beograd.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.