Mešalica stočne hrane


VrstaOstalo
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu Zaključka posl.br. I.IV-48/2017 od 14.02.2018. godine.

Datum javne prodaje15.03.2018. Broj prodaje1
OpštinaSremska Mitrovica Poverilac / ProdavacMilan Žugić - izvršitelj
Kontakt telefon

065/277-71-55 i 022/615-480

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Početna cena na prvoj javnoj prodaji određena je u visini od 70% od procenjenih vrednosti i iznosi:

• mešalica stočne hrane, kapacitet 250 kg hrane sa trofaznim motorom -52.500,00 dinara.

Prvo javno nadmetanje će se održati dana 15.03.2018. godine u 15,00 sati u kancelariji javnog izvršitelja Milana Žugića, Trg Vojvođanskih brigda bb, sprat II , stan 8, s tim da se nepokretnosti mogu razgledati svakog radnog dana od 14-16 časova.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti konkretne pokretne stvari.