Nissan Primera


Vrsta vozilaPutničko vozilo ProizvođačNissan
Tip motora/ Snaga motora/
Godina proizvodnje2002 Kilometraža/
Cena EUR*1.008 € Broj prodaje2
Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

018/258-261; eurobank@kancelarijapetrovic.com

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Stanje vozila

/

Dodatni opis

Nissan Primera, procenjene vrednosti 250.000,00 dinara.

Pokretna stvar koja je predmet prodaje ostavljena je na čuvanje na adresi boravišta izvršnog dužnika u selu Velika Plana kod Prokuplja.

Popisana stvar se može razgledati dana 11.01.2017. godine. Nalaže se licima zainteresovanim za razgledanje pokretnih stvari da o tome obaveste javnog izvršitelja u roku ne kraćem od 3 dana koja prethode danu određenom za razgledanje predmeta.

Na javnom nadmetanju početna cena je 50% od procenjene vrednosti.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje će se održati dana 13.01.2017. godine sa početkom u 11,00 časova u prostorijama kancelarije Javnog izvršitelja Ivana Rakočevića, ul. Tatkova br. 12 u Prokuplju.