Novo hipotekarno pravo u Republici Srbiji

NOVO HIPOTEKARNO PRAVO U REPUBLICI SRBIJI

Autor: dr. Miloš Živković, asistent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Ključne reči: hipoteka, vrsta hipoteke, zaloga nepokretnosti, zaloga objekta u izgradnji, namirenje poverioca, prestanak hipoteke, centralna baza hipoteke

Abstract: U prilogu se nalazi tekst „Novo hipotekarno pravo u republici Srbiji“ dr. Miloša Živkovića, asistenta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu u kojem iznosi prikaz osnovnih obeležja hipoteke u skladu sa odredbama Zakona o hipoteci Republike Srbije. Polazeći od praktičnih problema primene ovog Zakona u praksi, autor teksta iznosi svoj stav u vezi sa mogućnostima odgovarajuće korekcije pojedninih odredbi zakona (kako u pogledu zasnivanja hipoteke, tako i u pogledu namirenja poverioca), a u cilju prvazilaženja problema i unapređenja funkcionalnosti hipoteke u poslovnoj praksi. Autor posebnu pažnju posvećuje moćućnosti uspostavljanja zaloge na objektu u izgradnji kao i drugim novinama koje Zakon o hipoteci uvodi.

PREUZMI TEKST

Komentari:

  1. dragan klepić 18.08.2010. 13:28

    Tekst ne daje odgovore na pitanja "novog" kod hipoteke.Na taja način tekst služi sam sebi, a ne predstavlja teorijski ili praktično doprinos.Takodje tekst je opterećen stavovima prof. Orlića i prof.Parivodića, gde je pisan i sl. nebitnim i nevažnim komentarima.Na taj način su izostala ključna pitanja.Pomenimo neka od njih: -U kojoj meri Zakon o hipoteci predstavlja napredak u odnosu na postojeći "oficijelni način" zasnivanja i realizacije hipoteke. -Ne pravi se najbitnija razlika koja bi nam dala bar mali dubinski pristup problemu: npr. relacija zasnivanje hipoteke - realizacija hopiteke. -Ne pravi se razlika izmedju hipoteke u "redovnim prilikama" i hipoteke " vanrednim okolnostima", kakvi su napr. stečaji. -Nema ni reči o komparativnim razlikama izmedju sudske i vansudske hipoteke, razlikama, potrebama poboljsanja itd. .......

  2. Marko Stevic 11.06.2010. 16:32

    Odlican tekst. Bilo bi dobro da se ova stranica obogati jos nekim tekstovima, recimo nemate ni jedan tekst o stecaju (novom zakonu na primer), a to je oblast koja je predmet stalnih rasprava.