Smanjen broj neredovnih platiša po lizing ugovorima

Broj korisnika lizinga koji neredovno izmiruju svoje obaveze smanjen je tokom juna kod sve tri kategorije korisnika lizinga – fizičkih lica, pravih lica i preduzetnika, pokazuju poslednji podaci kojima raspolaže portal doboš (www.dobos.rs).

U junu se broj neredovnih platiša među fizičkim licima smanjio za 1%, pa je nakon prvih šest meseci 2010. godine ostalo oko 1,720 klijenata sa problemima u otplati lizing ugovora. Fizička lica, koja u najvećem broju slučajeva putem lizinga dolaze do putničkih automobila, na kraju juna su imala 12,969 ugovora zaključenih sa lizing kućama, što je čak 10% manje nego krajem prethodne godine.

Trend smanjenja broja ugovora pravnih lica konačno je prekinut u junu. Uprkos naizgled neznatnom povećanju ugovora srpskih preduzeća u junu (53 nova lizing ugovora, ili 0,1% više nego na kraju maja), ovaj pokazatelj je veoma povoljan jer može ukazivati na blagi oporavak lizing tržišta komercijalnih vozila, mašina i opreme. Zahvaljujući ovom povećanju, preduzeća na kraju juna imaju 43,261 ugovora zaključenih sa lizing kompanijama. Posledično, ovo može ukazivati na blagi oporavak likvidnosti korporativnog sektora Srbije, o čemu svedoči i junsko smanjenje docnji po lizing ugovorima pravnih lica - tokom juna, među firmama je bilo 465 (4,3%) manje neredovnih platiša u poređenju sa prethodnim mesecom. 

Slično kao kod preduzeća, i preduzetnički sektor Srbije je u junu imao povoljan mesec kada je lizing u pitanju. Lizing kuće su u junu sa preduzetnicima zaključile 147 novih ugovora, pa je tako prvo polugodište 2010. završeno sa ukupno 6,171 lizing ugovora. U junu je smanjen i broj docnji preduzetnika, i to za 4%, čime je prekinut negativan niz povećanja docnji izazvan efektima finansijske krize.
 

Izvor: doboš redakcija, korišćeni podaci Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije

Nema komentara