Kombajn „Claas Matador“ i traktor "Foton Europard"


VrstaPoljoprivredna mehanizacija
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Postupak prodaje određen odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacAIK BANKA AD Beograd
OpštinaRača Broj prodaje1
Kontakt telefon

034/206-658 i 066/855-98-61

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1. Traktor FOTON EUROPARD, tip FT604, broj šasije TA056527V, broj motora HC522404P, godina proizvodnje 2008 godine , reg oznake SO RAČA 2212 – procenjena vrednost 8.000,00 eur ( dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan prodaje );
2. Kombajn „CLAAS MATADOR“, broj motora 554096 ( maslinasto zelene boje ) procenjene vrednosti 3.000,00 eura ( dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan prodaje )

Prodaja pokretnih stvari obaviće se usmenim javnim nadmetanjem, a prvo javno nadmetanje će se održati dana 25.07.2018 godine, u 11:00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja Vujanac Nebojše, u Kragujevcu, ul Svetozara Markovića 40

Početna cena na prvoj usmenoj javnoj prodaji iznosi 60% od procenjene vrednosti.

Zainteresovana lica za učešće na prvom javnom nadmetanju dužna su da u vidu jemstva polože 10% od procenjene vrednosti pokretne stvari na namenski račun javnog izvršitelja broj 205-200181-72 kod Komercijana Banka ad Beograd sa pozivom na broj I.Iv 19/2018 najkasnije tri dana pre održavanja prve usmene javne prodaje.

Kupac je dužan da položi cenu odmah nakon objavljivanja rezultata usmene javne prodaje.

Razgledanje pokretnih stvari moguće je uz prethodnu najavu javnom izvršitelju.

Za sve detalje prodaje konsultovati:
- Zaključak o prodaji pokretnosti od 27.06.2018 godine ( u prilogu ovog Oglasa sa slikama – sastavni deo Oglasa )
- Javnog Izvršitelja Nebojšu Vujanca preko sledećih kontakt podataka: 034/206-658; 066/855-98-61; vujanac.izvrsitelj@gmail.com

Nema komentara