Presa za baliranje i dvobrazni plug


VrstaPoljoprivredna mehanizacija
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu zaključka I.I.POM 13/2018 dana 09.10.2018. godine.

Datum javne prodaje05.11.2018. Poverilac / ProdavacGoran Škero - Izvršitelj
OpštinaPančevo Broj prodaje1
Kontakt telefon

064/152-13-61 i 013/355-885

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

1. Presa za baliranje, „WELGER AP 52“, markica broj: AA00008, procenjena vrednost 400.000,oo dinara;
2. Dvobrazni plug, marke IMT, markica broj: AA 00009, procenjena vrednost 90.000,oo dinara;

Na prvom nadmetanju početna cena iznosi 70% od procenjenih vrednosti predmetnih pokretnih stvari.

Prodaja pokretnih stvari obaviće se usmenim javnim nadmetanjem, a prvo javno nadmetanje će se održati 05.11.2018 godine u 14:00 časova u kancelariji javnog izvršitelja Škero Gorana, ul. Niole Tesle 15/3, Pančevo.

Popisane stvari mogu se videti na adresi izvršnog dužnika, uz obavezno prethodno zakazivanje na br. tel. 013-355-885.

Ponuđač sa najvećom ponudom dužan je da plati cenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata javnog nadmetanja, a ako ponuđač ne plati odmah po pozivu, drugi ponuđač će biti proglašen kupcem i platiti onu cenu koju je on ponudio, a isto pravilo se primenjuje i na ostale ponuđače.

Kupac preuzima pokretnu stvar od javnog izvršitelja po isplati cene.

Zainteresovani kupci su obavezni da pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od utvrđene vrednosti predmetne pokretne stvari za koju licitiraju, na račun javnog izvršitelja broj 205-188902-56, kod banke Komercijalna banka AD Beograd, sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u predmetu poslovni broj „I.I POM 13/18”.

Zainteresovani kupci su dužni da na javno nadmetanje dostave dokaz o uplaćenom jemstvu, a lica koja prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na javnom nadmetanju.