Traktor "Zetor super 50"


VrstaMašine
Cena EUR*1.119 € Jemstvo186 €
Pravni osnov

U skladu sa odredbama Zakona o izvršenju.

Datum javne prodaje30.11.2018. Poverilac / ProdavacDirektna Banka
OpštinaUžice Broj prodaje1
Kontakt telefon

064/614-71-83

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Traktor marke "Zetor super 50", reg.br. SO Užice 9243, polovan.

Prodajna cena je 132.000,00 dinara, što predstavlja 60% od procenjene vrednosti (procenjena vrednost je 220.000,00 dinara).

Javno nadmetanje održaće se dana 30.11.2018. godine, u 12.00 časova, u Osnovnom sudu Užice, kancelarija br. 30.

Pre početka usmenog javnog nadmetanja svaki ponudilac je dužan da položi dokaz o uplaćenom jemstvu od 10 % od utvrđene vrednosti, koje iznosi 22.000,00 dinara i koje treba uplatiti na račun depozita suda broj : 840-295802-78, poziv na broj 97 89-100 i dokaz o uplati dostaviti ovom sudu pre zakazanog ročišta, a ponudiocima čija ponuda ne bude prihvaćena vratiće se jemstvo odmah po zaključenju javne prodaje.