Traktor John Deere


VrstaPoljoprivredna mehanizacija
Cena EUR*30.847 € Jemstvo4.408 €
Pravni osnov /
Datum javne prodaje01.11.2019. Poverilac / ProdavacAIK BANKA AD Beograd
OpštinaBečej Broj prodaje1
Kontakt telefon

011/202-88-17

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Predmet prodaje jeste poljoprivredno vozilo:

Bliže određenje - Traktor;
Registarska oznaka / broj - ZR AAI-68;
Marka - JOHN DEERE;
Tip / Model - 6930STANDARDCAB;
Broj šasije (ukoliko postoji) - 1L06930XEBG679575;
Broj motora - CD6068L204107;
Godina proizvodnje - 2011;

Procenjena vrednost pokretne stvari koja je predmet prodaje iznosi 5.200.000,00 dinara.

Početna cena na prvom javnom nadmetanju čini 70% od procenjene vrednosti i iznosi 3.640.000,00 dinara.

Na javnom nadmetanju mogu učestvovati samo lica koja su prethodno položila jemstvo koje iznosi 10% od procenjene vrednosti pokretne stvari koja je predmet prodaje.

Javno nadmetanje održaće se u petak, 01.11.2019. godine u kancelariji javnog izvršitelja Lazara Sekulića u Bečeju, ul. Glavna br. 7, sa početkom u 10 časova.

Napomena:
- Zainteresovana lica za sve dodatne informacije mogu da se obrate na e-mail: zoran.sretenovic@aikbanka.rs kao i da na isti e-mail dostave svoje neformalne ponude koje će AIK Banka uzeti u razmatranje samo u slučaju da javna prodaja bude bezuspešna tj. u slučaju da dođe do prodaje neposrednom pogodbom.

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti visinu ponuđene cene.