Freza IMT 506 i mešalica


VrstaPoljoprivredna mehanizacija
Cena EUR*178 € Jemstvo36 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka o javnoj prodaji I.I-17/2018 od 17.04.2020. godine.

Datum javne prodaje17.06.2020. Poverilac / ProdavacIvan Jezdović - Izvršitelj
OpštinaParaćin Broj prodaje2
Kontakt telefon

035/571-701

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Freza IMT 506, zelene boje;
Mešalica, narandžaste boje.

Početna cena iznosi 21.000,00 dinara, što predstavlja 50 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 17.06.2020. godine u 13:30 časova u kancelariji Javnog izvršitelja u Paraćinu na adresi ulica Tome Živanovića br. 39, sprat 6, stan 41-42.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplaze 10 % od procenjene vrednosti.

Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu I.I-17/2018“ i pozivom na broj predmeta:I.I-17/2018.