Mašine za savijanje, obradu i rezanje stakla


VrstaMašine
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov /
Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacAIK BANKA AD Beograd
OpštinaInđija Broj prodaje2
Kontakt telefon

011/202-88-88

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Predmet prodaje su:
- Peć za savijanje stakla, godina proizvodnje 2015., procenjene vrednosti RSD 250.000,00, a početna cena čini 50% procenje vrednosti i iznosi RSD 125.000,00.
- Ekstruder GRACO, godina proizvodnje 2015., procenjene vrednosti RSD 1.600.000,00, a početna cena čini 50% procenje vrednosti i iznosi RSD 800.000,00.
- Vertikalna mašina za obradu stakla GLASTON BAVELLONI, godina proizvodnje 2013., procenjene vrednosti RSD 3.200.000,00, a početna cena čini 50% procenje vrednosti i iznosi RSD 1.600.000,00.
- Automatski sto za rezanje stakla GLASTON BAVELLONI, godina proizvodnje 2010., procenjene vrednosti RSD 3.100.000,00, a početna cena čini 50% procenje vrednosti i iznosi RSD 1.550.000,00.
- Dvoglava bušilica SULAK, godina proizvodnje 2013., procenjene vrednosti RSD 1.100.000,00, a početna cena čini 50% procenje vrednosti i iznosi RSD 550.000,00.
- Linija za pranje stakla STEFIGLASS INTERNATIONAL, godina proizvodnje 2014., procenjene vrednosti RSD 3.500.000,00, a početna cena čini 50% procenje vrednosti i iznosi RSD 1.750.000,00.
- Butilka za nanošenje kita, godina proizvodnje 2014., procenjene vrednosti RSD 800.000,00, a početna cena čini 50% procenje vrednosti i iznosi RSD 400.000,00.
- Mašina za peskiranje FRATELLI PEZZA, godina proizvodnje 2016., procenjene vrednosti RSD 2.000.000,00, a početna cena čini 50% procenje vrednosti i iznosi RSD 1.000.000,00.
- Mašina za vertikalno brušenje stakla GLASTON BAVELLONI, godina proizvodnje 2008, procenjene vrednosti RSD 3.500.000,00, a početna cena čini 50% procenje vrednosti i iznosi RSD 1.750.000,00.
- Mašina za obradu stakla GEMY 6, godina proizvodnje 2010, procenjene vrednosti RSD 1.200.000,00, a početna cena čini 50% procenje vrednosti i iznosi RSD 600.000,00.
- Viljuškar LINDE, godina proizvodnje 1991, procenjene vrednosti RSD 1.500.000,00, a početna cena čini 50% procenje vrednosti i iznosi RSD 750.000,00.
- Montažno – demontažna hala – magacin 15x40x7 m, površine 600 m2, procenjene vrednosti RSD 800.000,00, a početna cena čini 50% procenje vrednosti i iznosi RSD 400.000,00.

Početna cena na drugoj javnoj prodaji čini 50% od procenjene vrednosti svake pojedinačne stavke. Ukupna procenjena vrednost je RSD 22.500.000,00. Ukupna početna cena na usmenom i javnom nadmetanju je RSD 11.275.000,00

Napomena:

Zainteresovana lica za sve dodatne informacije mogu da se obrate na e-mail marko.savic@aikbanka.rs kao i da na iste e-mailove dostave svoje neformalne ponude koje će AIK Banka uzeti u razmatranje samo u slučaju da javna prodaja bude bezuspešna tj. u slučaju da dođe do prodaje neposrednom pogodbom.

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti visinu ponuđene cene.

Nema komentara