Traktor i traktorska kolica


VrstaPoljoprivredna mehanizacija
Cena EUR*2.871 € Jemstvo410 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka o prvoj javnoj prodaji pokretnih stvari I.I-58/2018 od 13.05.2020. godine.

Datum javne prodaje15.06.2020. Poverilac / ProdavacIvan Jezdović - Izvršitelj
OpštinaParaćin Broj prodaje1
Kontakt telefon

035/571-701

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Traktor Torpedo zelene boje - 386.100,00 dinara;
Traktorska prikolica - 70.200,00 dinara;
Regal 4h2 metra od drveta - 20.000,00 dinara;
Garnitura dvosed i fotelja - 5.500,00 dinara;
Televizor Vox 51 cm ekran - 2.200,00 dinara.

Početna cena iznosi 338.800,00 dinara, što predstavlja 70 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 15.06.2020. godine u 15:30 časova u kancelariji Javnog izvršitelja u Paraćinu na adresi ulica Tome Živanovića br. 39, sprat 6, stan 41-42.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti. 

Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu I.I-58/2018“ i pozivom na broj I.I-58/2018.