Presa za tvrdo baliranje


VrstaMašine
Cena EUR*1.115 € Jemstvo159 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka o prvoj javnoj prodaji pokretnih stvari IIv 165/2018 od 30.03.2020. godine.

Datum javne prodaje18.06.2020. Poverilac / ProdavacIvan Jezdović - Izvršitelj
OpštinaParaćin Broj prodaje1
Kontakt telefon

035/571-701

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Presa za tvrdo baliranje -188.000,00

Početna cena iznosi 131.600,00 dinara, što predstavlja 70 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 18.06.2020. godine u 15:30 časova u kancelariji Javnog izvršitelja u Paraćinu na adresi ulica Tome Živanovića br. 39, sprat 6, stan 41-42.

Ponudoici su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti.

Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu IIv 165/2018“ i pozivom na broj IIv 165/2018.