Prikolica, plug sakupljač sena


VrstaPoljoprivredna mehanizacija
Cena EUR*1.246 € Jemstvo178 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka o prvoj javnoj prodaji pokretnih stvari IIV 215/17 od 31.03.2020. godine.

Datum javne prodaje18.06.2020. Poverilac / ProdavacIvan Jezdović - Izvršitelj
OpštinaParaćin Broj prodaje1
Kontakt telefon

035/571-701

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Jednoosovinska traktorska prikolica - 175.000,00;
Dvobrazni plug - 17.500,00;
Sakupljač sena - 17.500,00;

Početna cena iznosi 147.000,00 dinara što predstavlja 70 % od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje održaće se dana 18.06.2020. godine u 12:00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja u Paraćinu na adresi ulica Tome Živanovića br. 39, sprat 6, stan 41-42.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10 % od procenjene vrednosti.

Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu IIV 215/17“ i pozivom na broj IIV 215/17.