Traktorska freza i plug


VrstaPoljoprivredna mehanizacija
Cena EUR*1.220 € Jemstvo244 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka o prvoj javnoj prodaji pokretnih stvari IIV 215/18 od 20.01.2021. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacIvan Jezdović - Izvršitelj
OpštinaParaćin Broj prodaje2
Kontakt telefon

035/571-701

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Traktorska freza;
Prikolica za auto;
Plug;
Mešaona za koncetrat;

Na javnom nadmetanju početna cena iznosi 50% od procenjene vrednosti i iznosi 144.000,00 dinara.

Javno nadmetanje će se održati dana 19.02.2021. godine u 11:00 časova u kancelariji Javnog izvršitelja u Paraćinu na adresi ulica Tome Živanovića br. 39, sprat 6, stan 41-42.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.

Jemstvo - uplate vršiti na depozitni račun Javnog izvršitelja Jezdović Ivana broj 170-0050015109007-67 koji se vodi kod UniCredit Bank ad sa svrhom plaćanja: „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu IIV 215/18“ i pozivom na broj IIV 215/18.