Nekretnine

Beograd-Novi Beograd, Dvosoban stan u Beogradu ADDIKO BANK AD BEOGRAD kao Izvršni poverilac objavljuje oglas o prvoj javnoj javnog nadmetanja nepokretnosti... Datum javne prodaje: 15.11.2018.
Lokacija: Beograd-Novi Beograd
Cena: 91.859 €
Novi Sad - grad, Stanovi u Novom Sadu Nepokretnost upisana u LN br. 19893 KO Novi Sad 1, troiposoban stan na drugom spratu,... Datum javne prodaje: 09.11.2018.
Lokacija: Novi Sad - grad
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Beograd-Zvezdara, Stan u Beogradu ADDIKO BANK AD BEOGRAD kao Izvršni poverilac objavljuje oglas o drugoj javnoj prodaji putem usmenog... Datum javne prodaje: 06.11.2018.
Lokacija: Beograd-Zvezdara
Cena: 48.236 €
Kovačica, Stambeno poslovni objekti sa zemljištem u Debeljači Celina 1 - objekti, zemljište i oprema: 1. Zgrada drvne industrije, KP br. 1831, površine 176... Datum javne prodaje: 30.10.2018.
Lokacija: Kovačica
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Vladimirci, Porodična stambena zgrada sa zemljištem u Matijevcu Određuje se javna prodaja putem usmenog javnog nadmetanja nepokretnosti u privatnoj svojini izvršnog dužnika iz... Datum javne prodaje: 29.10.2018.
Lokacija: Vladimirci
Cena: 14.270 €
Subotica, Apartmanski kompleks Palville Apartmanski kompleks Palville nalazi se na parceli 1008 KO Palić, LN 12750, ul. Solunska br.12. Komplekse... Datum javne prodaje: 26.10.2018.
Lokacija: Subotica
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Raška, Zgrada zanatstva i ličnih usluga ADDIKO BANK AD BEOGRAD kao izvršni poverilac objavljuje oglas o drugoj javnoj prodaji putem usmenog... Datum javne prodaje: 25.10.2018.
Lokacija: Raška
Cena: 4.154 €
Raška, Zgrada zanatstva i zgrada drvne industrije ADDIKO BANK AD BEOGRAD kao Izvršni/založni izvršni poverilac objavljuje oglas o prvoj javnoj prodaji putem... Datum javne prodaje: 25.10.2018.
Lokacija: Raška
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Inđija, Inđija - poslovni prostor Poslovni prostor za koji utvrđena delatnost - Lamela D, kat. parcela br. 221/2, Ul. Novosadska... Datum javne prodaje: 25.10.2018.
Lokacija: Inđija
Cena: 5.275 €
Apatin, Ugostiteljski kompleks u Apatinu 1. Zgrada ugostiteljstva u Apatinu – restoran, površine 316 m², potes Bent, broj etaža PR1,... Datum javne prodaje: 25.10.2018.
Lokacija: Apatin
Cena: 122.545 €
Zaječar, Stambeni objekat u Zaječaru Održava se prva javna prodaja dana 19.10.2018 godine sa početkom u 12:00 časova usmenim javnim... Datum javne prodaje: 19.10.2018.
Lokacija: Zaječar
Cena: 40.770 €
Pančevo, Kuća sa ugostiteljskim objektom u Starčevu ONLINE AUKCIJA SLEDEĆE NEPOKRETNOSTI: Stambeno – poslovna zgrada objekat br. 1 i bazen objekat br. 2... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Pančevo
Cena: 70.000 €
Kraljevo, Kraljevo - porodična stambena zgrada sa pomoćnom zgradom i zemljištem Nepokretnosti upisane u LN br. 2232 KO Kraljevo, sa obimom udela 1/1 i to: Zemljište pod... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Kraljevo
Cena: Pogodba
Beograd-Stari Grad, Poslovni prostor u Beogradu Poslovni objekat- nekadašnja poslovna zgrada „Univerzal“ na KP 2393 upisan u LN 909, KO Stari... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Beograd-Stari Grad
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Rekovac, Poslovni prostor u Rekovcu ProCredit Bank A.D. Beograd, vlasnik, oglašava prodaju nepokretnosti. Karakteristike i opis nepokretnosti: Poslovni prostor površine 44m2. Poslovni... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Rekovac
Cena: 15.000 €