Nekretnine

Kovačica, Stambena zgrada, pomoćni objekti i zemljište u Uzdinu u 3/8 udela 3/8 idealnog dela svih dole označenih nepokretnosti: • katastarska parcela br. 542, KO Uzdin, zemljište u... Datum javne prodaje: 23.07.2019.
Lokacija: Kovačica
Cena: 1.814 €
Paraćin, Poljoprivredno zemljište u Paraćinu - Кp.br. 635 КO Buljane, potes Bivoljak, vrsta zemljišta poljoprivredno - livada 7 klase,... Datum javne prodaje: 23.07.2019.
Lokacija: Paraćin
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Novi Kneževac, Zemljište u Gajdobri i Novom Kneževcu - Parcela br. 3138, potes Maglićke Duži, njiva 2. klase, poljoprivredno zemljište, površine 70a 71m2,... Datum javne prodaje: 23.07.2019.
Lokacija: Novi Kneževac
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Beograd-Obrenovac, Dvosoban stan u Obrenovcu - UniCredit Bank Dvosoban stan broj 16, korisne površine 50,08 m2, na tavanu stambeno-poslovnog objekta, lamela II,.ul.V. Mišića... Datum javne prodaje: 22.07.2019.
Lokacija: Beograd-Obrenovac
Cena: 26.416 €
Pančevo, Porodične stambene zgrade u Pančevu • Kat.parcela broj 7005, površine 181 m2, voćnjak 1.klase; • Kat.parcela broj 7006, površine 35 m2,... Datum javne prodaje: 22.07.2019.
Lokacija: Pančevo
Cena: 7.940 €
Opovo, Porodična stambena zgrada u Opovu Porodična stambena zgrada br. 1, površine u gabaritu 95 m2, izgrađena na k.p. 5161, КO... Datum javne prodaje: 18.07.2019.
Lokacija: Opovo
Cena: 9.848 €
Sombor, Zemljište u Somboru Prva prodaja suvlasničkih udela izvršnog dužnika na nepokretnostima. - Na livadi 2. klase površine 79a i... Datum javne prodaje: 18.07.2019.
Lokacija: Sombor
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Šabac, Porodična stambena zgrada u Šapcu Nepokretnost koja se nalazi u Šapcu – porodična stambena zgrada (kuća) br. 1, spratnosti -... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Šabac
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Pirot, Zemljište u Velikom Suvodolu Poljoprivredno zemljište, KP 1526 - voćnjak 3. klase, površine 5a 88m2; KP 1539 - livada... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Pirot
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Kragujevac - grad, Poslovni kompleks u Kragujevcu Proizvodno skladišni kompleks spratnosti Pr + 1 + Pk (2.082m2 u osnovi) sa prizemnom portirnicom... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Kragujevac - grad
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Pančevo, Poslovni objekat u Pančevu Prodaje se putem neposredne pogodbe pred javnim izvršiteljem u postupku I. I.130/2016: Zgrada prehrambene industrije u... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Pančevo
Cena: Pogodba
Novi Sad - grad, Zemljište u Čeneju Nepokretnosti upisane u list nepokretnosti 1173 KO Čenej: - Njiva 1. klase, površine 11022m2, predstavlja poljoprivredno... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Novi Sad - grad
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Bor, Dvosoban stan u Boru Dvosoban stan,broj posebnog dela 7,površine 60 m2,na trećem spratu zgrade označene u listu nepokretnosti kao... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Bor
Cena: 16.360 €
Bela Palanka, Zemljište u Tamnjanici u 1/18 udela Prodaja putem usmenog i javnog nadmetanja nepokretnosti u privatnoj svojini izvršnog dužnika u 1/18 dela... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Bela Palanka
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Niš, Stambeno-poslovni objekat u Nišu Prizemlje stambeno poslovnog objekta u izgradnji, površine 181m2, na potesu Čardak u Nišu, u Ulici... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Niš
Cena: 20.060 €