Nekretnine

Vrbas, Porodična stambena zgrada u Vrbasu OGLAŠAVA SE PRVA PRODAJA putem usmenog i javnog elektronskog nadmetanja nepokretnosti upisane u List nepokretnosti... Datum javne prodaje: 05.11.2020.
Lokacija: Vrbas
Cena: 10.464 €
Beograd-Rakovica, Kneževac - stambeni objekat - Garaža broj 1, garaža broj 2 i garaža broj 3, koje su uzgrađene na... Datum javne prodaje: 04.11.2020.
Lokacija: Beograd-Rakovica
Cena: 22.447 €
Leskovac, Zgrada benzinske stanice u Leskovcu - Zemljište pod zgradom - objektom, površine 2a11m2, na adresi Sime Pogarčevića, na kat. parc.... Datum javne prodaje: 03.11.2020.
Lokacija: Leskovac
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Apatin, Apatin - porodična stambena zgrada Nepokretnost upisana u LN 5477 KO Apatin, porodična stambena zgrada broj 1, spratnosti Pr, sagrađena... Datum javne prodaje: 03.11.2020.
Lokacija: Apatin
Cena: 20.928 €
Bečej, Bečej - porodična stambena zgrada Porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, spratnosti pr, sagrađena na kat. parc. br. 51 površine... Datum javne prodaje: 02.11.2020.
Lokacija: Bečej
Cena: 8.944 €
Jagodina, Porodična stambena zgrada u 1/2 udela u Jagodini 1/2 idealnih delova porodične stambene zgrade broj 1, kućni broj 10, spratnosti Pr+Pk površine 134... Datum javne prodaje: 02.11.2020.
Lokacija: Jagodina
Cena: 6.976 €
Vršac, Porodična stambena zgrada sa zemljištem Vršcu Nepokretnosti upisane u LN br. 10957 KO Vršac i to: - porodična stambena zgrada, br. zgrade... Datum javne prodaje: 02.11.2020.
Lokacija: Vršac
Cena: 20.508 €
Čoka, Crna Bara - porodična stambena zgrada - Njiva 2. klase, ulica JNA, površine 14a53m2, na KP br. 167, upisano i list... Datum javne prodaje: 02.11.2020.
Lokacija: Čoka
Cena: 1.594 €
Bojnik, Stambeno-poslovni objekat u Magašu - Parcela površine 2999m2, br. parcele 236, br. dela parcele 1,opština Bojnik, Pod Lopardom, br.... Datum javne prodaje: 02.11.2020.
Lokacija: Bojnik
Cena: 11.342 €
Beograd-Palilula, Zemljište u Beogradu 1. Celokupno zemljište na KP br. 3274 KO Slanci, ukupne površine 1.602.00m2; 2. 1/2 idealnih delova... Datum javne prodaje: 30.10.2020.
Lokacija: Beograd-Palilula
Cena: 4.153 €
Kragujevac - grad, Stambeni objekat sa zemljištem u Kragujevcu Određuje se prodaja nepokretnosti upisanih u LN br. 21060 KO Kragujevac i to kp.br. 4481,... Datum javne prodaje: 30.10.2020.
Lokacija: Kragujevac - grad
Cena: 98.000 €
Novi Sad - grad, Begeč - porodična stambena zgrada Porodična stambena zgrada - objekat 1 u Begeču, ul. Petra Drapšina br. 54, u... Datum javne prodaje: 29.10.2020.
Lokacija: Novi Sad - grad
Cena: 9.843 €
Bač, Prodaja nepokretnosti u Baču U izvršnom postupku koji se vodi kod javnog izvršitelja mr Vujadina Masnikose u Novom Sadua... Datum javne prodaje: 29.10.2020.
Lokacija: Bač
Cena: 80.085 €
Požarevac, Požarevac - poslovni prostor - Poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, površine 74m2, na KP br. 980 broj... Datum javne prodaje: 29.10.2020.
Lokacija: Požarevac
Cena: 35.174 €
Svilajnac, Svilajnac - porodična stambena zgrada i zemljište KP br. 932/1, broj zgrade 1, Moravska 11, zemljište pod zgradom-objektom, površine 70m2; KP br. 932/1,... Datum javne prodaje: 28.10.2020.
Lokacija: Svilajnac
Cena: 23.452 €