Nekretnine

Svrljig, Poslovni kompleks u Svrljigu Predmet prodaje : Objekat poljoprivrede (zg br. 1) se nalazi na katastarskoj parceli... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Svrljig
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Ivanjica, Šume - stambeni objekti Porodična stambena zgrada, zgrada broj 1, koja se sastoji od prizemlja, sprata i potkrovlja, površine... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Ivanjica
Cena: 33.176 €
Subotica, Porodična stambena zgrada u Paliću Porodična stambena zgrada broj 1, spratnosti Pr+1 (prizemlje sa spratom), ukupne površine 126,70 m2 od... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Subotica
Cena: 25.500 €
Novi Pazar, Porodična stambena zgrada u Novom Pazaru Javni izvršitelj Milo Durutović u izvršnom postupku br. I Iv 49/2017 doneo je zaključak o... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Novi Pazar
Cena: Pogodba
Požarevac, Stambeno poslovna zgrada u Ćirikovcu - UniCredit Bank Stambeno poslovna zgrada br. 6 korisne površine 148 m2, površine u gabaritu 148 m2, spratnosti... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Požarevac
Cena: Pogodba
Smederevska Palanka, Stambeni objekti sa zemljiptem u Glibovcima kuća .br.193 i kuće k.br.193a,sa kućištem,dvorištemvoćnjakom na kat.parceli 2301/1,u površini od 29,45ari,ranije upisanih u zk.ul.br.1313... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Smederevska Palanka
Cena: 5.152 €
Beograd-Mladenovac, Zemljište u Mladenovcu Na prodaju 2 placa : • Katastarska parcela. br 774/1, površina 0,45,89 ha. • Katastarska parcela ... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Beograd-Mladenovac
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Batočina, Zemljište u Batočini ProCredit Bank a.d. Beograd, oglašava prodaju zemljišta u svojini na teritoriji KO Batočina Opis nepokretnosti: Parcele se... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Batočina
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Kovin, Zgrada za tov pilića u Deliblatu Pomoćna zgrada, zgrada za tov pilića, broj zgrade 6 (šest), površine 368m2, Pr., postojeća na... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Kovin
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Kragujevac - grad, Kragujevac - stambeni i poslovni objekti Nepokretnosti upisane u list nepokretnosti 10565 KO Kragujevac 3: - Porodična stambena zgrada broj 1, Ul.... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Kragujevac - grad
Cena: 55.145 €
Valjevo, Valjevo - poslovi objekat - Objekat broj 1, zgrada poslovnih usluga, objekat preuzet iz zemljišne knjige, spratnosti Pr+Pk, deo... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Valjevo
Cena: 13.658 €
Požega, Zemljište u Visibabi • poljoprivredno zemljište označeno kao livada 6. klase, površine 1849m2 katastarska parcela br. 1026/2, List nepokretnosti... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Požega
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Svrljig, Zgrada benzinske stanice u Svrljigu - Zgrade benzinske stanice površine u gabaritu 49m2, izgrađenoj na... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Svrljig
Cena: 12.822 €
Novi Pazar, Novi Pazar - pomoćni objekti sa zemljištem Pomoćna zgrada br. zgrade 1, br. etaža Pr1, adresa objekta Reka - Štitovača, zemljište pod... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Novi Pazar
Cena: 2.617 €
Kikinda, Kuća u Kikindi 1/2 dela nekretnine izvršnog dužnika upisane u list nepokretnosti broj 8768 k.o. Kikinda, porodična stambena... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Kikinda
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca