Nekretnine

Niš, Malča - Poslovne zgrade - Poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost, broj zgrade 1, površine 314m2, adresa objekta... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Niš
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Beograd-Barajevo, Porodična stambena zgrada u Beogradu Porodična stambena zgrada, spratnosti P+1, izgrađena na parceli br.2880 KO Barajevo, pomoćna garaža-mala zgrada P+O,... Datum javne prodaje: 07.11.2019.
Lokacija: Beograd-Barajevo
Cena: 36.424 €
Alibunar, Stan u Banatskom Karlovcu „Ulaz 1, stan broj 3, na drugom spratu, površine 73m2, koji je upisan kao poseban... Datum javne prodaje: 22.10.2019.
Lokacija: Alibunar
Cena: 14.606 €
Alibunar, Porodična stambena zgrada u Banatskim Karlovcima - UniCredit Bank Porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, površine u gabaritu 80 m2, na kat.parceli br. 2253/15,... Datum javne prodaje: 15.10.2019.
Lokacija: Alibunar
Cena: 10.344 €
Alibunar, Zemljište Alibunaru Prodaju se nepokretnosti označene kao: 1. Katastarska parcela 3643/1, površine 4114 m2, njiva 7.klase, LN br.... Datum javne prodaje: 15.10.2019.
Lokacija: Alibunar
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Beograd-Grocka, Zemljište u Begaljici ProCredit Bank a.d. Beograd, izvršni poverilac, na osnovu zaključka javnog izvršitelja Bojana Kostića u skladu... Datum javne prodaje: 14.10.2019.
Lokacija: Beograd-Grocka
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Apatin, Stan u Apatinu Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci, poverilac, VOJVOĐANSKA BANKA a.d. Novi Sad,... Datum javne prodaje: 14.10.2019.
Lokacija: Apatin
Cena: 30.000 €
Vrnjačka Banja, Stan u Vrnjačkoj Banji Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci, poverilac, VOJVOĐANSKA BANKA a.d. Novi Sad,... Datum javne prodaje: 14.10.2019.
Lokacija: Vrnjačka Banja
Cena: 36.300 €
Aranđelovac, Zemljište u Kopljarima 1. Celokupno zemljište na katastarskoj parceli broj 1430/2 KO Kopljare, ukupne površine 3.744m2, uknjiženo kao... Datum javne prodaje: 14.10.2019.
Lokacija: Aranđelovac
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Kruševac, Porodična stambena zgrada u Kruševcu Određuju se uslovi prodaje nepokretnosti na prvom javnom nadmetanju i to: Nepokretnosti upisanoj u list nepokretnosti... Datum javne prodaje: 11.10.2019.
Lokacija: Kruševac
Cena: 15.796 €
Čačak, Čačak - porodična stambena zgrada Porodična stambena zgrada, broj zgrade 2, površine u osnovi 59m2, spratnosti PR1, LN br. 8279... Datum javne prodaje: 11.10.2019.
Lokacija: Čačak
Cena: 14.749 €
Sombor, Sombor - porodična stambena zgrada Prizemna porodična stambena zgrada, zgrada br. 1, u ul. Mite Cenića 9, površine u osnovi... Datum javne prodaje: 10.10.2019.
Lokacija: Sombor
Cena: 16.800 €
Pećinci, Pećinci - porodična stambena zgrada Prizemna porodična stambena zgrada, zgrada broj 1, u ul. Nova br. 12, površine u gabaritu... Datum javne prodaje: 10.10.2019.
Lokacija: Pećinci
Cena: 3.200 €
Bečej, Bečej - porodična stambena zgrada Prizemna porodična stambena zgrada, zgrada br. 1, u ul. Adi Endre 98, površine u osnovi... Datum javne prodaje: 10.10.2019.
Lokacija: Bečej
Cena: 5.400 €
Sremska Mitrovica, Porodična stambena zgrada u Sremskoj Mitrovici Određuje se prodaja nepokretnosti putem javnog nadmetanja. Drugo javno nadmetanje određuje se za dan 10.10.2019.... Datum javne prodaje: 10.10.2019.
Lokacija: Sremska Mitrovica
Cena: 22.042 €