Nekretnine

Bačka Palanka, Industrijski pogon u Čelarevu Na osnovu zaključka St. br. 72/2010 prodaja firme Dunav AD u stečaju Čelarevo, sa svim... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Bačka Palanka
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Odžaci, Zemljište u Odžacima - Njiva 3. klase, površine 1ha 24a 11m², potes Donja Branjevina, na kat. parceli br.... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Odžaci
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Novi Sad - grad, Poslovni apartman u Novom Sadu Poslovni apartman u ulici Krilova 1A, Novi Sad. Veličina apartmana 61m2, katastarska parcela: k.p.1689 KO... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Novi Sad - grad
Cena: 79.300 €
Niš, Malča - Poslovne zgrade - Poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost, broj zgrade 1, površine 314m2, adresa objekta... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Niš
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Nova Crnja, Porodična stambena zgrada sa zemljištem u Aleksandrovu Nepokretnosti upisane u LN br. 906 KO Aleksandrovo, broj parcele 16 zemljište u građevinskom području... Datum javne prodaje: Kontaktirati poverioca/prodavca
Lokacija: Nova Crnja
Cena: Pogodba
Beograd-Obrenovac, Porodična stambena zgrada u Obrenovcu Porodična stambena zgrada, broj dela parcele 1, što faktički predstavlja desnu vertikalu polovine kuće gledano... Datum javne prodaje: 18.12.2019.
Lokacija: Beograd-Obrenovac
Cena: 49.912 €
Beograd-Obrenovac, Rvati - Porodična stambena zgrada Porodična stambena zgrada, broj dela parcele 1, što faktički predstavlja desnu vertikalu polovine kuće gledano... Datum javne prodaje: 18.12.2019.
Lokacija: Beograd-Obrenovac
Cena: 45.912 €
Blace, Blace - stambeni objekat Ostale zgrade, br. zgrade 1, pov. 73m2, PR1, koja se nalazi na p.br. 6637/15 upisana... Datum javne prodaje: 17.12.2019.
Lokacija: Blace
Cena: 2.967 €
Ćuprija, Zemljište u Krušaru Njiva 2. klase, površine 6 ari i 78 m² na kp. br. 1431/3 koji se... Datum javne prodaje: 17.12.2019.
Lokacija: Ćuprija
Cena: 302 €
Subotica, Stambeni objekat sa zemljištem u Paliću Određuje se prva prodaja putem javnog nadmetanja sledećih nepokretnosti: 1. Nepokretnosti u vlasništvu izvršnog... Datum javne prodaje: 13.12.2019.
Lokacija: Subotica
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Zrenjanin, Zemljište u Perlezu Nepokretnost upisana u list nepokretnosti broj 3975 KO Perlez: Parcela broj 204 potes vikend zona, njiva... Datum javne prodaje: 13.12.2019.
Lokacija: Zrenjanin
Cena: 36.851 €
Novi Sad - grad, Stambeno poslovni objekat u Novom Sadu Određuje se PRVA prodaja javnim nadmetanjem nepokretnosti u vlasništvu izvršnog dužnika i to: – porodična stambena... Datum javne prodaje: 13.12.2019.
Lokacija: Novi Sad - grad
Cena: 27.927 €
Ivanjica, Porodična stambena zgrada u Ivanjici Porodična stambena zgrada broj 2, površine u gabaritu 24m2, na adresi 13.septembra br. 56, izgrađena... Datum javne prodaje: 12.12.2019.
Lokacija: Ivanjica
Cena: 1.500 €
Subotica, Porodična stambena zgrada u Subotici - UniCredit Bank - Porodična stambena zgrada br. 1, površine u gabaritu 72m2, Ul. Frana Supila 129; - Zemljište... Datum javne prodaje: 12.12.2019.
Lokacija: Subotica
Cena: 6.736 €
Zrenjanin, Kuća u Zrenjaninu Porodična stambena zgrada broj 1, površine u gabaritu 184m2, na adresi Cara Lazara br. 17,... Datum javne prodaje: 12.12.2019.
Lokacija: Zrenjanin
Cena: 34.000 €