Nekretnine

Kragujevac - grad, Kragujevac - porodična stambena zgrada Porodična stambena zgrada, Ul. Zadrugarska 87, broj zgrade 1, broj etaža Pr1, na Kt. br.... Datum javne prodaje: 30.05.2019.
Lokacija: Kragujevac - grad
Cena: 13.823 €
Beograd-Zvezdara, Beograd - Porodična stambena zgrada u 1/6 udela 1/6 idealnog dela porodične stambene zgrade, broj zgrade 1, Ul. Živka Davidovića br. 102, izgrađena... Datum javne prodaje: 30.05.2019.
Lokacija: Beograd-Zvezdara
Cena: 13.800 €
Požega, Poslovni objekti u Požegi, Užicu, Smederevu i Kladovu 1. Imovinska celina celina br. 1 koju čini: - Nepokretna imovina - objekti u kompleksu... Datum javne prodaje: 30.05.2019.
Lokacija: Požega
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Subotica, Kuća u Subotici Određuje se prodaja neposrednom pogodbom nepokretnosti u vlasništvu izvršnog dužnika, obim udela 1/1, upisane u... Datum javne prodaje: 30.05.2019.
Lokacija: Subotica
Cena: Pogodba
Beograd-Savski Venac, Stambena zgrada u Beogradu Stambena zgrada katastarski broj 1 u ulici Andre Nikolića br.29 u Beogradu, na kat.parceli br.... Datum javne prodaje: 29.05.2019.
Lokacija: Beograd-Savski Venac
Cena: 305.538 €
Novi Sad - grad, Porodična stambena zgrada u Novom Sadu - Zemljište pod zgradom-objektom, površine 1a 53m2, koje predstavlja gradsko građevinsko zemljište, br. parcelle 2777,... Datum javne prodaje: 29.05.2019.
Lokacija: Novi Sad - grad
Cena: 62.384 €
Šabac, Sinošević - porodična stambena zgrada i zemljište u 1/2 udela - KP br. 256/2, koja se nalazi u Sinoševiću u potesu Kućerine, površine 0.76.69ha, njiva... Datum javne prodaje: 28.05.2019.
Lokacija: Šabac
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Velika Plana, Velika Plana - porodična stambena zgrada Porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, postojeće na KP br. 2078/3, upisane u list nepokretnosti... Datum javne prodaje: 24.05.2019.
Lokacija: Velika Plana
Cena: 19.476 €
Subotica, Porodična stambena zgrada u Subotici Određuje se druga javna prodaja nepokretnosti upisanih u RGZ SKN Subotica, list nepokretnosti br 20334... Datum javne prodaje: 24.05.2019.
Lokacija: Subotica
Cena: 12.092 €
Svilajnac, Stambeni objekti i zemljište u Svilajncu - Sinđelića, broj 112, površine u osnovi 234 m2, spratnost: prizemlje+potkrovlje, objekat poseduje odobrenje za upotrebu,... Datum javne prodaje: 24.05.2019.
Lokacija: Svilajnac
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Jagodina, Jagodina - stambeno poslovni objekat Zemljište pod zgradom - objektom, površine 3a16m2, zgrada za koju nije poznata namena, broj zgrada... Datum javne prodaje: 24.05.2019.
Lokacija: Jagodina
Cena: 144.392 €
Stara Pazova, Stan u Staroj Pazovi Određuje se prodaja nepokretnosti putem javnog nadmetanja. Drugo javno nadmetanje određuje se za dan 23.05.2019. godine... Datum javne prodaje: 23.05.2019.
Lokacija: Stara Pazova
Cena: 39.313 €
Užice, Užice - Porodična stambena zgrada u 1/2 udela Jedna idealna polovina porodične stambene zgrade izgrađene na KP br. 6473 KO Užice, Ul. Radničkog... Datum javne prodaje: 23.05.2019.
Lokacija: Užice
Cena: 37.287 €
Bačka Topola, Porodična stambena zgrada u Bačkoj Topoli Određuje se prva javna prodaja nepokretnosti, obim udela 1/1, upisane u RGZ SKN Bačka Topola,... Datum javne prodaje: 23.05.2019.
Lokacija: Bačka Topola
Cena: 10.736 €
Kikinda, Porodična stambena zgrada u Kikindi - UniCredit Bank Porodična stambena zgrada, br.zgrade 1, korisne površine 324 m2, građevinske površine 421 m2, spratnosti P0+Pr+PK, list... Datum javne prodaje: 23.05.2019.
Lokacija: Kikinda
Cena: 30.842 €