Nekretnine

Paraćin, Zemljište u Lebini -kp br 129/1 KO Lebina, potes Bačija, njiva 4 klase, površine 20 ari 66... Datum javne prodaje: 29.10.2021.
Lokacija: Paraćin
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Kruševac, Kruševac - porodična stambena zgrada Porodična stambena zgrada, br. zgrade 1, spratnosti P+P1, površine u gabaritu 96m2, na KP 2610/48,... Datum javne prodaje: 29.10.2021.
Lokacija: Kruševac
Cena: 19.132 €
Mali Zvornik, Radalj - objekti i zemljište 1. - KP 829/1, potes ševari, ostalo veštački stvoreno neplodno zemljište, površine 0.02.44ha, procenjene vrednosti... Datum javne prodaje: 29.10.2021.
Lokacija: Mali Zvornik
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Beograd-Zvezdara, Zvezdara - zemljište Parcela površine 5942m2, upisana u LN br. 1906 KO Mali Mokri Lug, br. parcele 1036,... Datum javne prodaje: 29.10.2021.
Lokacija: Beograd-Zvezdara
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Ćuprija, Ćuprija - zgrada poslovnih usluga Zgrada poslovnih usluga, zgrada br. 6, etaža Pr1, Ul. Koče Kapetana, na KP br. 185,... Datum javne prodaje: 29.10.2021.
Lokacija: Ćuprija
Cena: 43.739 €
Alibunar, Zgrada ugostiteljstva u Alibunaru ODREĐUJE SE DRUGA PRODAJA NEPOКRETNOSTI ELEКTRONSКIM JAVNIM NADMETANJEM i to sledeće nepokretnosti: • Zgrada ugostiteljstva –Hotel... Datum javne prodaje: 29.10.2021.
Lokacija: Alibunar
Cena: 77.708 €
Paraćin, Poslovni objekat u Paraćinu - kp br 5295/4 КO Paraćin, potes Vidovdanska, površine 1078m2, od čega: zemljište pod zgradom... Datum javne prodaje: 29.10.2021.
Lokacija: Paraćin
Cena: 108.465 €
Leskovac, Objekti u Grdelici OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava elektronsku javnu prodaju: 1. Porodična stambena zgrada,... Datum javne prodaje: 29.10.2021.
Lokacija: Leskovac
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Inđija, Objekat u Inđiji u 1/8 udela Objekat spratnosti Po+P, površine u osnovi 113,00m2, ukupne neto površine 162,67m2, ukupne bruto površine 185,50,m2,... Datum javne prodaje: 29.10.2021.
Lokacija: Inđija
Cena: Pogodba
Smederevo, Porodična stambena zgrada i zemljište u Udovicama LN 1079 KO Udovice i to: • Zemljište pod zgradom-objektom, zgrada br. 1, ulica Karađorđeva, površine... Datum javne prodaje: 28.10.2021.
Lokacija: Smederevo
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Novi Bečej, Novi Bečej - porodična stambena zgrada Porodična stambena zgrada, zgrada broj 1 u ulici Radnička 65, površine 82m2, na parc. br.... Datum javne prodaje: 28.10.2021.
Lokacija: Novi Bečej
Cena: Pogodba
Zrenjanin, Srpski Elemir - porodična stambena zgrada Nepokrenost upisana u LN br. 1321 KO Srpski Elemir, porodična stambena zgrada broj 1 površine... Datum javne prodaje: 28.10.2021.
Lokacija: Zrenjanin
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Novi Sad - grad, Novi Sad - porodična stambena zgrada u 1/3 udela Poslovni prostor koji se sastoji iz četiri prostorije za koji nije utvrđena delatnost, površine 79m2,... Datum javne prodaje: 28.10.2021.
Lokacija: Novi Sad - grad
Cena: 16.195 €
Bogatić, Stambeni objekat sa zemljištem u Bogatiću - Kat. parc. br. 10501/4, zemljište pod zgradom - objektom površine 27m2, zemljište uz zgradu... Datum javne prodaje: 27.10.2021.
Lokacija: Bogatić
Cena: 7.267 €
Vranje, Vranje - Porodična stambena zgrada Porodična stambena zgrada koja se nalazi u Vranju u ul. Ozrenska br. 3, na kp.br.... Datum javne prodaje: 27.10.2021.
Lokacija: Vranje
Cena: 21.304 €