Nekretnine

Veliko Gradište, Zemljište u Desini • Njiva 6. klase, potes Košarište, površine 47a 36m2 (prilikom zalaganja 46a 88m2), na kat.parc.... Datum javne prodaje: 20.11.2020.
Lokacija: Veliko Gradište
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Novi Bečej, Porodična stambena zgrada u Novom Bečeju OPIS NEPOKRETNOSTI: porodična stambena zgrada br. 1 u Novom Bečeju u ul. Krajiškoj br.... Datum javne prodaje: 19.11.2020.
Lokacija: Novi Bečej
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Beograd-Lazarevac, Dvosoban stan u Rudovcima ODREĐUJE SE DRUGA PRODAJA NEPOKRETNOSTI USMENIM JAVNIM NADMETANJEM,I TO: - dvosoban stan sa podrumom površine 72m2... Datum javne prodaje: 19.11.2020.
Lokacija: Beograd-Lazarevac
Cena: 8.966 €
Vrbas, Zmajevo - stambeni objekat sa zemljištem Oglašava se prodaja putem usmenog javnog nadmetanja nepokretnosti u svojini izvršnog dužnika sa obimom udela... Datum javne prodaje: 19.11.2020.
Lokacija: Vrbas
Cena: 7.704 €
Kovin, Zemljište u Deliblatu ProCredit Bank a.d. Beograd, izvršni poverilac, na osnovu zaključka javnog izvršitelja Aleksandra Trebovca u skladu... Datum javne prodaje: 19.11.2020.
Lokacija: Kovin
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Niš, Prodaja nepokretnosti – KO Niš Bubanj VOJVOĐANSКA BANКA AD NOVI SAD, kao izvršni poverilac, oglašava prvo javno nadmetanje sledećih nepokretnosti upisanih... Datum javne prodaje: 18.11.2020.
Lokacija: Niš
Cena: 40.842 €
Zrenjanin, Zemljište u Zrenjaninu VOJVOĐANSKA BANKA AD Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava javnu prodaju: OPIS NEPOKRETNOSTI: parc. br. 1840 mlekare... Datum javne prodaje: 18.11.2020.
Lokacija: Zrenjanin
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Čajetina, Čajetina - zemljište Gradsko građevinsko zemljište po kulturi građevinska parcela, površine 620m2, broj dela parcele 1, postojeće na... Datum javne prodaje: 18.11.2020.
Lokacija: Čajetina
Cena: 53.100 €
Sombor, Prodaja fabričkih hala u Somboru Na osnovu Rešenja Privrednog suda u Somboru, poslovni broj St 12/2016 od 26.09.2016. o sprovođenju... Datum javne prodaje: 18.11.2020.
Lokacija: Sombor
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Arilje, Stambeno-poslovni objekti i zemljište u Stupčevićima • Njiva 4. klase, potes Ilića brdo, površine 78a 80m2, na parceli broj 939/4; • Njiva... Datum javne prodaje: 18.11.2020.
Lokacija: Arilje
Cena: Pogodba
Subotica, Objekti i zemljište u Tavankutu • Livada 4. klase, potes Sveta Ana, površine 10a 86m2, na kat.parc.br. 7419; • Njiva 5.... Datum javne prodaje: 16.11.2020.
Lokacija: Subotica
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Varvarin, Bošnjane - zemljište - Kat. parc. br. 1459 KO Bošnjane, po kulturi njiva 3. klase, ukupne površine 31a97m2,... Datum javne prodaje: 13.11.2020.
Lokacija: Varvarin
Cena: Kontaktirati poverioca/prodavca
Aleksandrovac, Šljivovo - porodična stambena zgrada sa zemljištem Porodična stambena zgrada, br. zgrade 1, br. etaža Po1Pr1Sp1Pk1, površine u gabaritu 212m2, faktičke korisne... Datum javne prodaje: 13.11.2020.
Lokacija: Aleksandrovac
Cena: 15.571 €
Beograd-Zvezdara, Zemljište i objekti u Beogradu Prodaja nepokretnosti i to - prava korišćenja sa obimom udela od 1/4 na KP br.... Datum javne prodaje: 12.11.2020.
Lokacija: Beograd-Zvezdara
Cena: 93.881 €
Beograd-Savski Venac, Stan u Beogradu Stan broj 1, površine 80m2, koji se nalazi u podrumu stambene zgrade za kolektivno stanovanje,... Datum javne prodaje: 12.11.2020.
Lokacija: Beograd-Savski Venac
Cena: 44.484 €