Porodična stambena zgrada sa pomoćnom zgradom u Šapcu - UniCredit Bank


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaUl. Ćirila i Metodija OpštinaŠabac
Cena EUR*Pogodba Jemstvo/
Pravni osnov

U skladu sa Zakonom o izvršenju i obezebeđenju.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacUnicredit Bank
Kontakt telefon

011/377-09-88, 065/377-78-70, 011/377-12-85 i 011/333-73-05

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada broj 1, površine u gabaritu 84 m2, spratnosti P+1 (bruto kvadratura 168 m2) i pomoćna zgrada broj 2, površine u gabaritu 73 m2, spratnosti Pr, izgrađene na k.p. br.1261 K.O. Šabac, opisana u listu nepokretnosti 2268 KO Šabac.

Način prodaje neposredna pogodba.

Najniži iznos ponude 2.435.760,00 rsd.

Sva zainteresovana lica mogu zaključno sa 31.7.2018. godine dostaviti pismenu ponudu za kupovinu nepokretnosti preporučenom pošiljkom na adresu javnog izvršitelja Jelene Marić Cara Dušana br.1,Šabac, sa obaveznom naznakom : “ Ponuda za zaključenje ugovora o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom po izboru izvršnog poverioca I.i.55/2018. Ponuda mora sadržati sve podatke za identifikaciju ponuđača, a posebno ime, prezime, prebivalište i kontakt telefon.

Otvaranje ponuda će se izvršiti 2.8.2018. godine, nakon čega će se pristupiti zaključenju ugovora sa najpovoljnijm ponuđačem.