Poslovni kompleks u Dobanovcima - UniCredit Bank


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje/
AdresaKO Dobanovci OpštinaBeograd-Surčin
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Prodaja u stečaju

Datum javne prodaje25.09.2018. Poverilac / ProdavacUnicredit Bank
Kontakt telefon

011/263-10-55 i 011/262-04-00

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu doboš

Dodatni opis

U stečajnom postupku pred PS Beograd, St 350/2015, prodaje se stečajni dužnik kao pravno lice, javnim nadmetanjem, koje će se održati dana 25.09.2018. g. u 12:00h na adresi u Beogradu, ul. Palmira Toljatija 5/III.

Početna cena stečajnog dužnika kao pravnog lica iznosi rsd 242.809.266,00, depozit za učešće iznosi rsd 97.123.706,40.
Najznačajniju imovinu stečajnog dužnika čini:

Proizvodni kompleks koji se sastoji od zemljišta i objekata, a koji se nalazi na kat. parceli 4569/3 KO Dobanovci. Parcela je uknjižena kao poljoprivredno zemljište ukupne površine 1ha 11a 75m². Blizu ulaza na parcelu se nalaze mesta za parkiranje, ukupno 23 u kompleksu i 10 van kompleksa. Oko svih objekata je razvučena hidrantska mreža. Ceo plac je osvetljen. Na ulazu u kompleks je postavljena portirnica sa nadstrešnicom. Pored portirnice se nalazi kapija sa automatikom za prolaz vozila i ljudi.
Na parceli se od infrastrukture nalazi sledeće: sistem za prečišćavanje vode, 3 kanalizacije- fekalna kao i ona za odvod kišnice i tehnološke vode, centralni sistem za grejanje i hlađenje u vidu čilera koji radi na naftu, trafostanica jačine 10/04kV.
Parcela ukupne površine 1ha 11a 75 m². Na parceli je izgrađeno 5 objekata posle 2008. godine kada je dobijena građevinska dozvola. To su: proizvodna hala, suvi magacin, upravna zgrada, tehnička prostorija i portirnica.
Pored navedenih nepokretnosti imovinu čini i pokretna imovina-proizvodna oprema, kancelarijska oprema, nameštaj i ambalaža sve prema specifikaciji i popisu iz procene.

Kompanija Squadra doo bavi se preradom ribe i drugom proizvodnjom vezano za ribu, te je celokupan fabrički kompleks u funkciji istog, te je aktivan trenutno.

Više informacija o postupku, načinu i uslovima prodaje nalazi se u oglasu u prilogu. Kontakt telefon stečajnog upravnika 011/263-10-55 ili 011/262-04-00