Zemljište u Petrovaradinu


VrstaZemljište Broj prodaje/
AdresaKO Petrovaradin OpštinaNovi Sad - grad
Cena EUR*32.000 € Jemstvo/
Pravni osnov /
Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacCredit Agricole Banka
Kontakt telefon

064/836-30-78

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu doboš

Dodatni opis

• Voćnjak 1. klase, površine 2083 m2, Potes Alibegovac, na katastarskoj parceli broj 4463/7,upisana u list nepokretnosti broj 5990 K.O Petrovaradin.

• Predmetna parcela se nalazi u gradskom građevinskom području i predstavlja neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište.

• Prema nameni prostora iz Generalnog plana grada Novog Sada do 2021.godine predmetna parcela se nalazi u većem kompleksu koji je namenjena za izgradnju i uređenje turističko-sportsko-rekreativnih sadržaja.

• Navedena parcela je infrastrukturno opremljena sa: regionalnim putem sa severne strane, mrežom sekundarnih puteva sa južne strane, priključak na gradsku mrežu, priključak na elektro mrežu, postoji mogućnost priključka na gasne instalacije.

Cena: 32,000,00 Eur-a.

Za bliže informacije, tel. 064/836-30-78, zvati svakog radnog dana u periodu od 09h do 17h.