Poslovni prostor u Beogradu


VrstaPoslovni objekat Broj prodaje/
AdresaMajke Jevrosime 51 OpštinaBeograd-Stari Grad
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov /
Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacAIK banka AD Beograd
Kontakt telefon

Call centar banke - 011/785-99-99

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Poslovni objekat- nekadašnja poslovna zgrada „Univerzal“ na KP 2393 upisan u LN 909, KO Stari grad bruto površine 1908m2 (Po+Pr+6).

Zgrada se nalazi u samom centru Beograda, odlično je povezana sa svim delovima grada, i u neposrednoj blizini se nalaze stanice JGP gde su stajališta linija koje saobraćaju u gotovo svim pravcima. Najznačajnija okretnica prevoza je Zeleni venac koji je na udaljenosti 700m a najbliže stajalište sa većim brojem linija je kod Doma omladine, na udaljenosti manjoj od 200m.

U listu nepokretnosti broj 909 KO Stari grad, od 06.01.2014. godine, upisana je KP 2393, kao gradsko građevinsko zemljište površine 401m2, u državnoj svojini sa obimom udela 1/1, i pravom korišćenja u korist Univerzal Holding AD Beograd.

Na KP 2393 KO Stari grad, upisan je jedan objekat, površine pod objektom 298 m2 spratnosti Po+Pr+6. Pravni status objekta je – Objekat preuzet iz zemljišne knjige, a kao vrsta i nosilac prava na objektu upisano je preduzeće Univerzal Holding AD Beograd – u mešovitoj svojini 1/1. Kao namena objekta, evidentirana je - zgrada građevinarstva.

Objektu se pristupa iz Ulice majke Jevrosime, a kroz prolaz zgrade se dolazi do dvorišta gde je otvoren parking zgrade za cca 6 parking mesta.

Prostor ima priključke na gradsku mrežu: vodovod, kišna i fekalna kanalizacija, toplovod, elektro energetske instalacije, telefon, internet i gromobranska instalacija. Hlađenje prostora se vrši preko pojedinačnih spoljnih jedinica klima uređaja.

Cena nepokretnosti predmet je dogovora.

U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.

Ponude dostavljati na mail : nekretnine@aikbanka.rs ili na adresu AIK BANKA AD BEOGRAD, Bul. Mihajla Pupina 115đ, 11 070 Beograd, sa napomenom „za Sektor logistike, nabavke i upravljanja preuzetom imovinom-dobos“.