Stan u Senti


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaZlatne Grede 2 OpštinaSenta
Cena EUR*6.856 € Jemstvo979 €
Pravni osnov /
Datum javne prodaje04.03.2020. Poverilac / ProdavacRaiffeisen Bank
Kontakt telefon

063/106-38-72, 011/220-88-24

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Javni izvršitelj Damir Šite u izvršnom predmetu izvršnog poverioca RAIFFEISEN BANKA AD Beograd,Ul.Đorđa Stanojevića br.16.Novi Beograd donosi sledeći ZAKLJUČAK:

ODREĐUJE SE PRVA PRODAJA nepokretnosti izvršnog dužnika putem usmenog javnog nadmetanja.

PRVO JAVNO NADMETANJE određuje se za dan 04.03.2020.godine sa početkom u 11:00 časova koje će se održati u kancelariji javnog izvršitelja Damir Šite iz Subotice,Ul.Maksima Gorkog 9-11,prvi sprat u Subotici.

Na prvom javnom nadmetanju prodaje se:
-parc.br.1547/1-stan površine od 47m2,četvrti sprat,broj posebnog dela 17,broj zgrade 1,broj ulaza 1,koji se nalazi u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u Ulici Zlatne Grede br.2.

Tržišna vrednost nepokretnosti iznosi RSD 1.155.702,00.
Na prvom javnom nadmetanju početna cena predmetne nepokretnosti je 70% od utvrđene tržišne vrednosti.

Razgledanje nepokretnosti se određuje za dan 18.02.2020.godine u periodu od 11,00 do 13,00 časova.

Nalaže se licima zainteresovanim za razgledanje predmetne nepokretnosti da o tome obaveste javnog izvršitelja u roku ne kraćem od 3 radna dana koji prethodi danu određenom za razgledanje nepokretnosti.

Lica zainteresovana za učešće na javnom nadmetanju su dužna da pre početka nadmetanja uplate jemstvo u visini 10% utvrđene tržišne vrednosti nepokretnosti na račun javnog izvršitelja broj 220-125549-96 kod Prokredit banke ad Beograd,sa pozivom na broj:И.И.100/19,te da na javnom nadmetanju polože dokaz o uplaćenom jemstvu.

Najpovoljniji ponuđač kome nepokretnost bude dodeljena je dužan da razliku do punog iznosa cene za koju je kupio nepokretnost i uplaćenog jemstva uplati na račun javnog izvršitelja br.220-125549-96 kod Prokredit bank ad Beograd u roku od 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeljivanju nepokretnosti.
Zainteresovana lica se mogu javiti hipotekarnom poveriocu RAIFFEISEN BANCI AD Beograd na kontakt tel.063/1063-872,011/220-8824