Valjevo - stambeno poslovni objekti


VrstaStambeno-poslovni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Valjevo OpštinaValjevo
Cena EUR*37.977 € Jemstvo6.330 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka Iv.br. 3196/13 dana 16.04.2018. godine

Datum javne prodaje15.10.2018. Poverilac / ProdavacEurobank AD Beograd
Kontakt telefon

021/300-08-01; collection2@lawofficealeksic.rs ivana.maras@lawofficealeksic.rs

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Objekat br. 1, zgrada poslovnih usluga, objekat preuzet iz zemljišne knjige, spratnosti Pr+Pk, deo objekta na kp.br. 9373/7 KO Valjevo je gabarita 4,00x5,00m2, površine 20,00m2 u ul. Užička br. 37, oblik svojine - privatna, obim udela 1/1, upisana u LN br. 12009 KO Valjevo, procenjene vrednosti 1.600.000,00 dinara;
Kat. parc. br. 9373/7 KO Valjevo, upisana u LN br. 12009 KO Valjevo, ukupne površine 0.00.36ha, procenjene vrednosti 126.000,00 dinara;
Objekat br. 1, zgrada poslovnih usluga, objekat, preuzet iz zemljišne knjige, spratnosti Pr+Pk, deo objekta na kp.br. 9373/6 KO Valjevo, površine 12m2, u ul. Užička br. 35, oblim svojine - privatna, obim udela 1/1, upisana u LN br. 9211 KO Valjevo, procenjene vrednosti 960.000,00 dinara;
Objekat br. 1, porodična stambena zgrada br. 1, na kp.br. 10086 KO Valjevo, spratnosti Pr+Sp, ukupne površine 161m2, u ul. Pirotska br. 1, oblik svojine - privatna obim udela 1/1, upisana u LN br. 9211 KO Valjevo, procenjene vrednosti 4.025.000,00 dinara;
Objekat br. 2, zgrada za koju nije poznata namena, na kp.br. 10086 KO Valjevo, spratnosti Pr, objekat je nov i nije upisan u list nepokretnosti;
Objekat br. 3, zgrada za koju nije poznata namena na kp.br. 10086 KO Valjevo ,objekat je u LN br. 9211 KO Valjevo, upisan kao objekat površine 9m2, na terenu objekat je površine 24m2, što nije konstatovano u LN, procenjene vrednosti 24.000,00 dinara;
Objekat br. 4, zgrada za koju nije poznata namena na kp.br. 10086 KO Valjevo, objekat na terenu ne postoji, bez vrednosti;
Objekat br. 5, zgrada za koju nije poznata namena na kp.br. 10086 KO Valjevo, objekat na terenu ne postoji, bez vrednosti;
Zemljište na kp.br. 10086 KO Valjevo, gradsko zgrađevinsko zemljište, površine 4,64ar, procenjene vrednosti 1.113.600,00 dinara, oblik svojine - privatna, obim udela 1/1.

Na javnom nadmetanju početna cena je 60% od procenjene vrednosti.

Javno nadmetanje će se održati u Osnovnom sudu u Valjevu, u ul. Karađorđeva broj 50, kancelarija broj 23, dana 15.10.2018. godine sa početkom u 12,00 časova.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.