Porodična stambena zgrada u Šidu - UniCredit Bank


VrstaStambeni objekat Broj prodaje2
AdresaMiroslava Antića 1 OpštinaŠid
Cena EUR*30.119 € Jemstvo10.040 €
Pravni osnov

Na osnovu Rešenja o izvršenju Osnovnog suda u Šidu 6-Iv. 189/15 od 26.06.2018. godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacUnicredit Bank
Kontakt telefon

011/377-09-88, 065/365-62-84

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada br. 2, površine u osnovi od 128m2, spratnosti Po+Pr+Pk, u ul. Miroslava Antića br. 1, u Šidu, izgrađena na katastarskoj parceli br. 4753/79, upisana u List nepokretnosti br. 6527 KO Šid, procenjene tržišne vrednosti od 11.846.756,00 dinara, s tim da na prvom javnom nadmetanju početna cena iznosi 30% od procenjene vrednosti i iznosi 3.554.026,30 dinara.