Porodična stambena zgrada u Senti - UniCredit Bank


VrstaStambeni objekat Broj prodaje1
AdresaKO Senta OpštinaSenta
Cena EUR*16.472 € Jemstvo2.353 €
Pravni osnov

Na osnovu zaključka posl.br. I.I-50/2019 dana 26.08.2019. godine.

Datum javne prodaje23.09.2019. Poverilac / ProdavacUnicredit Bank
Kontakt telefon

011/377-09-88 i 065/365-62-84

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada broj 1, površine u gabaritu 136m2, i Pomoćna zgrada broj 2, površine u gabaritu od 64m2, obe izgrađene na k.p.br. 3847, i upisane u List nepokretnosti broj 6141 KO Senta.

Procenjena vrednost nepokretnosti iznosi 2.776.753,00 dinara, a na javnom nadmetanju početna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti i iznosi 1.943.727,10 dinara.

Prvo javno nadmetanje če se održati 23.09.2019. godine sa početkom od 12,00 časova u prostorijama kancelarije Javnog izvršitelja Bojana Tovarišića, ul. Pavla Štosa br. 6/1, Subotica.

Ponudioci su dužni da pre početka javnog nadmetanja na ime jemstva uplate 10% od procenjene vrednosti.