Kuća u Apatinu


VrstaStambeni objekat Broj prodaje/
AdresaKO Apatin OpštinaApatin
Cena EUR*Kontaktirati poverioca/prodavca Jemstvo/
Pravni osnov

Na osnovu Rešenja o zabeležbi hipotekarne prodaje br. 952-02-12-63/2016 - C od dana 23.11.2016.godine.

Datum javne prodajeKontaktirati poverioca/prodavca Poverilac / ProdavacAddiko Bank a.d. Beograd
Kontakt telefon

011/222-62-23, 011/222-62-53, 011/222-72-39, 060/818-34-48, prodaja.nepokretnosti@addiko.com

Molimo Vas da pri kontaktiranju napomenete da ste oglas videli na portalu Doboš

Dodatni opis

Porodična stambena zgrada broj 1, površine u gabaritu 148m2, na adresi Vojvode Putnika, sagrađena na kat. parceli broj 1746/29, upisana u List nepokretnosti 7271 KO Apatin.

Sva zainteresovana lica za navedenu nepokretnost mogu poslati svoju ponudu na mail prodaja.nepokretnosti@addiko.com, kao i zahtev za razgledanje imovine.

Kupoprodajni ugovor se zaključuje pred nadležnim javnim beležnikom, odnosno sudom ukoliko za određeno područje nije imenovan javni beležnik.

Prodaja navedene nepokretnosti vrši se u viđenom stanju bez prava na reklamaciju.